Стручни савет

Председник стручног савета:
  • др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи
Чланови стручног савета:
  • др Драгана Радојичић , спец. епидемиологије
  • др Бранка Гајић, спец. соц. мед
  • др Биљана Жужа, спец. микробиологије
  • Биљана Калинић, дипл. спец. санитарне хемије