2. април Светски дан подизања свести о аутизму

Светски дан подизања свести о аутизму обележава се 2. априла са циљем да се прошири
свест о потребама особа са аутизмом. Аутизам представља развојни поремећај који обично
настаје у детињству и наставља се у одраслом добу. Поремећај аутистичног спектра је
развојни поремећај који карактеришу афекције понашања и комуникације које утичу на
способност особе да се креће кроз друштвене интеракције и такође узрокује понаваљајуће
и ограничено понашање. Континуираним истраживањем овог поремећаја Генерална
скупштина Уједињених нација је Резолуцијом 62/139 установила да се 2. април сваке
године прославља као Светски дан подизања свести о аутизму како би подстакао државе
чланице да предузму акције за подизање свести o особама са поремећајима из аутистичног
спектра и подрже истраживања са циљем проналажења бољих начина инклузије ових
пацијената.Тиме се симболично поручује да је веома важно да сви прихвате разлике и да
помогну онима којима је то потребно. На тај начин ће особе са аутизмом имати исте
могућности, као и сви остали чланови друштва без обзира на различитости.