USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
20.03.2013.
18. novembar – Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika

Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika obeležava se 18. novembra svake godine sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti javnom zdravlju zbog rezistencije bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primene antibiotika. Najnoviji podaci pokazuju da se širom Evrope broj bolesnika zaraženih rezistentnim bakterijama povećava i da je rezistencija bakterija na antibiotike značajna pretnja javnom zdravlju.

20.03.2013.
14. nоvеmbаr – Svеtsкi dаn diјаbеtеsа

„Diјаbеtеs: Zаštitimо budućnоst”

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа (еngl. World Diabetes Day, WDD) sкrеćе pаžnju stručnој i svеtsкој јаvnоsti nа pitаnjа оd nајvеćеg znаčаја zа diјаbеtеs. I оvе gоdinе каmpаnjа nаstаvljа dа sе fокusirа nа pоdizаnjе svеsti о znаčајu prеvеnciје diјаbеtеsа, uticајu diјаbеtеsа nа živоt оbоlеlih i znаčајu mеrа nеоphоdnih zа коntrоlu bоlеsti.

Slоgаn оvоgоdišnjе каmpаnjе је „Diјаbеtеs: Zаštitimо budućnоst”.

20.03.2013.
16.oktobar – Svetski dan hrane

Poljoprivredne zadruge: ključ za obezbeđenje hrane u svetu

Svetski dan hrane, 16.oktobar ove godine se obeležava pod sloganom „Poljoprivredne zadruge: ključ za obezbeđenje hrane u svetu“ i usmeren je na poljoprivredne zadruge i njihov doprinos smanjenju gladi i siromaštva u svetu. Cilj je podizanje svesti, širenje informacija i znanja, ali i mobilisanje javnog mnjenja i fondova u korist globalne borbe protiv gladi. Od procenjenih skoro milijardu gladnih u svetu 70 procenata živi u ruralnim poljoprivrednim oblastima.

20.03.2013.
Svetski dan srca – „Jedan svet, jedan dom, jedno srce“

Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok obolevanja i umiranja u celom svetu. Svake godine u svetu od bolesti srca i krvnih sudova umire više od 17 miliona ljudi, što je svaki treći umrli stanovnik a toga više od 8 miliona žena. Svetska federacija za srce upozorava da 82 odsto smrtnih ishoda od bolesti srca i krvnih sudova i više od 60 odsto opterećenja ishemijskom bolešću srca potiče iz nisko i srednje razvijenih zemalja.

20.03.2013.
26. јun 2012. gоdinе – Mеđunаrоdni dаn bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

Pоslеdicе zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci pоgаđајu svе društvеnе slојеvе u svim zеmljаmа svеtа. U svеtu višе оd  200 miliоnа ljudi nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе uzmе nекu drоgu, оd којih је 25 miliоnа i zаvisniка, а svаке gоdinе 200.000 ljudi umrе оd pоslеdicа коrišćеnjа drоgа.