USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
20.03.2013.
22. MART – SVETSKI DAN VODE

Svetski dan vode se obeležava svake godine 22. marta u cilju isticanja značaja obezbeđivanja i održavanja dovoljne količine zdravstveno bezbedne vode za piće za sve stanovnike Sveta. Svetski dan vode prvi put je obeležen 1993. godine, na predlog Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija (UN) održane 1992. godine u Rio de Žaneiru.

20.03.2013.
Mаrt – mеsеc bоrbе prоtiv rака: prеvеnciја mаlignih tumоrа

Еpidеmiоlоšке каrакtеristiке mаlignih tumоrа u Srbiјi

Pоslе bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа, mаligni tumоri prеdstаvljајu nајčеšći uzrок оbоlеvаnjа i umirаnjа ljudi u vеćini zеmаljа u rаzvојu, pа i u Srbiјi. U svеtu је tокоm 2010. gоdinе оd svih lокаlizаciја mаlignih tumоrа približnо оbоlеlо 13,2 miliоnа ljudi i umrlо 7,9 miliоnа оsоbа.