Usluge-ddd-zjz-opt_slider

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) као мере очувања и заштите здравља

Дезинфекција: Подразумева уништавање или инактивирање одређене врсте
микроорганизама у одређеном степену њиховог развоја. Одсек за ДДД Завода за јавно
здравље Шабац спроводи дезинфекцију на отвореним површинама у објектима
(стамбене зграде, фабрике, магацини, ресторани, спортски објекти, школе,
предшколске и здравствене установе) и на радним површинама у фабрикама и
објектима за припрему хране, продајним објектима и превозним средствима.
Дератизација: Подразумева сузбијање и уништавање штетних глодара. Овај сегмент
услуга спроводи се под надзором лекара специјалисте епидемиолога, а спроводе га
обучени виши санитарни техничари, санитарни техничар. Дератизација се спроводи у
објектима (стамбене зграде, фабрике, магацини, ресторани, предшколске, школске и
установе за смештај старих лица) као и на свим отвореним површинама. Штетни
глодари су извор и преносиоци преко 40 заразних болести, поменућемо само неке:
лептоспироза, псеудотуберкулоза, трихинелоза, хеморагична грозница, беснило, куга,
хив, тифус, хелминтоза, леисмениоза, салмонелоза. Третман елиминације свега што
преставља опасност по људе и њихову непосредну околину, било да је реч о радном
или животном окружењу, здравље старих и младих, данас је приоритет и обавеза коју
не смемо занемарити. Цена здравља је немерљива, а глодари попут мишева и пацова
легло су заразе и једни од главних преносиоца заразних болести и њихово сузбијање је
неопходно. Циљ превентивних и куративних метода представља смањење броја
глодара у популацији, смањење могућности за размножавање и на крају њихово
потпуно уништење и истребљење.
Дезинсекција: је сузбијање и уништавање штетних инсеката у објектима (зграде,
игралишта, депоније, фабрички кругови, фабрике, магацини, ресторани, спортски
објекти, предшколске , школске и установе за смештај старих лица). Одсек за ДДД
Завода за јавно здравље Шабац врши услуге сузбијања комараца и крпеља на
отвореним површинама (паркови, дворишта, пијаце, фабрички кругови и тд.).
Завод за јавно здравље Шабац спроводи мере ДДД за сва правна и физичка лица која
су заинтересована. Одсек за ДДД поседује сва потребна решења од стране ресорних
министарстава за обављање послова из области ДДД-а. Сви радници ове службе су
едуковани од стране надлежне куће и сваке године примењује све иновације. Послови
се обављају у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 kao i HACCP систем.
Наша стручна Служба у могућности је да цењеним коминтентима понуди израду
Планова и комплетно вођење документације које ови стандарди захтевају. У раду се
примењују сертификовани, високо квалитетни препарати који не угрожавају здравље
људи, животиња и животне средине. За све информације везане за услуге
Дезинфекције, дезинсекције и дератизације, можете се јавити на телефон: 015/343-605

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs