Екотоксиколог Завода за јавно здравље Шабац Душица Мијаиловић  дипл.инг. спец хемијских наука о индексу квалитета ваздуха у Шапцу

Резултати мерења садржаја чађи као и ПМ 10 честица на свим мерним местима у граду показују знатно прекорачење граничних вредности прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха током децембра и јануара месеца. Обзиром, да су наведене загађујуће материје примарно пореклом из индивидуалних ложишта, у зимским месецима се уочава тендеција њиховог раста у односу на летње месеце. Поред индивидуалних ложишта, знатан допринос садржају ПМ 10 честица дају и издувни гасови моторних возила, индустрија као и паљења на пољопривредном земљишту. У периоду неповољних метеоролошких услова (антициклонско стање и температурна инверзија) долази до немогућности слободног дифундовања загађујућих материја које остају у нижим слојевима атмосфере што узрокује знатне здравствене проблеме код осетљиве популације.

 

ПМ честице антропогеног порекла настају као последица више различитих процеса попут распршивања, сагоревања угља, нафте, у производним процесима ( челичане, ливнице),приликом паљења комуналног и индустријског отпада, као и у издувним гасовима моторних возила. У овом случају говоримо о примарним ПМ 10 честицама. Поред примарних, постоје и секундарне ПМ честице које настају трансформацијом сумпорних и азотових оксида. Највећи емитери ових оксида су термоелектране за производњу електричне енергије које са 90% доприносе емисијама оксида сумпора и са 53% доприносе емисијама азотних оксида. Извори ПМ 10 честица могу бити и природног порекла (ерупције вулкана, шумски пожари), што у нашем подручју није значајан допринос укупним честицама у ваздуху. Индивидуална ложишта су несумњиво значајан извор загађења ПМ 10 честицама и проблем који захтева хитно решење али не треба игнорисати и изворе секундарних ПМ честица (термоелектране, велика постројења и тешка  индустрија) где при неповољним метеоролошким условима долази до трансформација гасова у ПМ честице.

 

Резултате са аутоматске мерне станице можете пратити путем мобилне апликације „Чувар здравља” као и путем сајта „Шабац  Еко”. Наведена апликација генерише резултате мерења и на сатном нивоу дефинише Индекс квалитета ваздуха. У складу са Индексом квалитета ваздуха грађани добијају једноставне јавно здравствене препоруке. Аутоматска мерна станица је управо оно што се тражило, брза, поуздана информација о квалитету ваздуха који удишемо уз препоруке за понашање у сатима када је ваздух загађен. Дугорочно посматрано, подаци са аутоматске станице су у исто време и сигнал надлежним инспекцијским органима да на подручју града постоји велики проблем са високим концентрацијама ПМ 10 и ПМ 2.5 честица. Неопходно је донети одређене краткорочне и дугорочне мере које ће утицати на смањење ПМ честица у граду.

 

Обзиром да се због ниских температура појачава грејање, долази и до повећања загађења, првенствено суспендованим честицама и чађи. Угаљ лошег квалитета доприноси знатној емисији  сумпорних оксида, самим  тим и формирању секундарних ПМ честица. Лоша ефикасност сагоревања такође даје знатан допринос ПМ честицама. Зими је ваздух знатно лошијег квалитета у односу на летње месеце, а уобичајени метеоролошки услови зими омогућавају дуже задржавање загађујућих материја у ваздуху (температурна инверзија),  дефинитивно је да загађења доминантно потичу из индивидуалних ложишта и издувних гасова аутомобила.

Све то може да утиче на повећање концентрације загађујућих материја у ваздуху.

 

Путем мобилне апликације „Чувар здравља”,  портала “Шабац ЕКО” и веб сајта наше установе можете пратити стање квалитета ваздуха на територији града Шапца са здравственим препорукама, односно како се понашати у случају погоршања квалитета ваздуха на територији града.

Сви грађани врло једнставно могу да прате параметре на апликацији, на основу боје аватара могу лако сазнати више о ваздуху у Шапцу у том тренутку, док кликом на аватара добијају додатне препоруке и упозорења, а од недавно је доступна и нотификација како би знали какав је ваздух у одређеном тренутку и у којој категорији.

Ово је значајно за све, а посебно је важно за оне  који имају проблеме са кардиоваскуларним системом или дисајним путевима, како би могли да прилагоде своје активности на отвореном у односу на оцену Индекса квалитета ваздуха и избегну дужи боравак напољу у случају када је ваздух загађен. Исте препоруке важе и за малу децу. Посебно треба водити рачуна о датим препорукама у ово доба године, када је већина дана са повишеним  вредностима загађујућих материја.

 

 

 

 

 

 

 

 

Екотоксиколог Завода за јавно здравље Шабац
Душица Мијаиловић
дипл.инг. спец хемијских наука

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs