Пета национална студија преваленце болничких инфекција и употрeба антибиотика (2022).

Дана 12.12.2023.године у Институту за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”
презентовани су прелиминарни резултати Пете националне студије преваленце болничких
инфекција и употрeба антибиотика (2022).
Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са Републичком комисијом за надзор над
болничким инфекцијама, институтом за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" и
мрежом института и завода за јавно здравље у оквиру пројекта "Хитана одговор Републике
Србије на КОБИД-19", организовало је извођење Пете националне студије преваленце
болничких инфекција и употрба антибиотика (2022). Учетвовало је 67 здравствених установа
(болница) из Републике Србије, а били смо једна од 30 земаља учесница. До сада је изведено
четири националне студије (1999, 2005, 2010,2017).
Резултати ове студије користиће се не само за сагледавање ситуације у погледу болничких
инфекција и употребе антибиотика у нашим болницама, већ и за планирање даљих активности
у превенцији болничких инфекција и рационалној употреби антибиотика.
Састанку су присуствовали координатор Мачванског округа за болничке инфекције завода за
јавно здравље Шабац др Драгана Радојичић-спец.епидемиолог, као и представници општих
болница са нашег округа (ОБ "Лаза К. Лазаревић" Шабац и ОБ Лозница) из кабинета за
болничке инфекције које су учествовале у Петој националној студији преваленце болничких
инфекција и употрба антибиотика (изведеној у новембру 2022.године).
Званични резултати Пете националне студије преваленце болничких инфекција и употрeба
антибиотика биће објављени на
Светски дан хигијене руку у здравственим установама 5. маја 2024.године.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs