Посета представника Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад Заводу за јавно здравље Шабац

Данас су Завод за јавно здравље Шабац посетили представници Завода за антирабичну
заштиту – Пастеров завод Нови Сад у оквиру редовне посете и контроле стручног рада
Антирабичних станица. Контролу стручног рада су вршиле спец. др. мед. Драгана
Мијатовић шеф Службе за истраживање и праћење кретања беснила и других зооноза
и др Андреа Стојишић, док су испред Завода за јавно здраље Шабац стручном састанку
присуствовали др Јасмина Гладовић, спец. епидемиологије, др Ана Пајичић, спец соц.
медицине на супспецијализацији епидемиологије заразних болести, Миланка
Аћимовић виши санитарно еколошки техничар, Иван Ђукић санитарно еколошки
техничар.
Тема састанка се односила на стручни рад антирабичне станице Завода за
јавно здравље Шабац као и на размену искустава представника Завода за јавно
здравље Шабац и стручњака из Завода за антирабичну заштиту. Истакнути су најчешћи
проблеми који се јављају у ситуацијама: када давати вакцину против беснила, како
класификовати уједне ране, и проблеми који се односе на рефундирање повреда као и
злоупотребе ове мере.
У току 2023. године у Заводу за јавно здравље Шабац обављено је 968 прегледа у
антирабичној станици која се налази у Центру за контролу и превенцију болести.
Аликоване су 2 вакцине против беснила постекспозиционо и 1 преекспозиционо.
На овом стручном састанку представници Завода за јавно здравље Шабац су истакли
да се у овој здравственој установи могу радити и анализе на упут изабраног лекара као
и на лични захтев PCR детекције генома Borrelia код сумњи на ујед зараженог крпеља.
Поред мултиплекс Real time PCR детекције генома Borrelia, наша установа ради:
Детекција антитела IgM класе на Borrelia burgdoferi у серуму – ELFA; Детекција
антитела IgG класе на Borrelia burgdoferi у серуму – ELFA;
*детекција антитела ради се након четири недеље од убода (вађења крпеља), ако нисте
у могућности да урадите проверу заражености крпеља.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs