Симпозијум СУКМ 2024 са међународним учешћем

“Новине у микробиолошкој дијагностици и терапији инфекција–Будућност је сада”
22-23.03.2024. године у Хотелу Zepter, Врњачка Бања
Српско удружењe за клиничку микробиологију
ТЕМЕ:
• Антимикробна резистенција у региону и код нас, дијагностичке и терапијске опције
• Meet the experts: COVID-19 инфекција
• Hot topics: Клиничка микробиологија
• Радионица 1: Инфекције крви- Конвенционална и молекуларна дијагностика, класични
и брзи антибиограм, терапијске опције
• Радионица 2: Инфекције дисајних путева инфекције дисајних путева код деце и
одраслих (HAP, VAP), препоруке за микробиолошку дијагностику и терапију
• Радионица 3: Инфекције гениталног тракта,вагинална микробиота код жена са
инфекцијом
• Радионица 4: Clostridioides difficile инфекција,дилеме и решења у Dg и Th CDI
ПРЕДАВАЧИ:
Проф. др Ана Банко, Проф. др Горан Стевановић, Прим. мр сци. мед. др Снежана Јовановић,
Проф. др Ивана Ћирковић, Прим. др сци. мед. Ива Бутић, Хрватска, Проф. др Нијаз Тихић,
Босна и Херцеговина, Проф. др Деана Медић.

Представник наше установе на симпозијуму је била др Марина Малбашки, спец. медицинске микробиологије.

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs