Стручни курс „Изазови у спровођењу имунизације у Републици Србији“

У циљу континуираног спровођења здравствено васпитних активности, међусобне
сарадње као и размене искустава, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“, уз подршку Светске здравствене организација организовао је
акредитован курс за едукацију здравствених радника и здравствених сарадника. Овај
курс је 30.11. и 01.12.2023. реализован у здравственим установама Мачванског округа:
Дому здравља Лозница и Дому здравља Владимирци. Едукацији су присуствовали
представници ИЗЈЗ Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, др Мирјана Тошић спец. соц
медицине, др Александра Николић специјалиста епидемиологије, Зорка Зеба
дипл. еко. менаџер, представници Завода за јавно здравље Шабац др Драгана Радојичић,
спец епидемиологије и Жељка Нинковић Мастер јавног здравља.
Стручни курс „Изазови у спровођењу имунизације у Републици Србији“ имао је за циљ
да унапреди знања полазника о значају имунизације, са освртом на имунизацију ММР
вакцином, о улози комуникације и здравствено васпитног рада као инструмената за
побољшање процеса и повећања обухвата имунизацијом.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs