Тренинг у Заводу за јавно здравље Шабац у оквиру пројекта МОМЕНТУМ – Трансформација и правичност рутинске имунизације

У петак 10.11.2023. у Заводу за јавно здравље Шабац, др Драгана Радојичић и др Ана Пајичић,
одржале су тренинг намењен лекарима и медицинским техничарима. Овај тренинг део је
пројекта МОМЕНТУМ – Трансформација и правичност рутинске имунизације (eng. MOMENTUM
Routine Immunization Transformation and Equity) Америчке агенције за међународни развој
(U.S. Agency for International Development – USAID).
Након завршене едукације, лекарима је омогућен приступ онлајн тесту који је акредитован са 5
бодова као Континуирана медицинска едукација „Вештине квалитетног пружања здравствених
услуга за унапређење здравих стилова живота и имунизације“ под евиденционим бројем А-1-
1339/23 Кроз досадашње фазе пројекта коришћена је комбинација квалитативног и
квантитативног истраживања да би се разумеле и потврдиле баријере и олакшавајући фактори
у вакцинацији против COVID-а 19, као и да би се и утврдили приоритетни сегменти популације
за вакцинацију против COVID-а 19.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs