10. децембaр Међународни дан људских права

Тема овогодишњег Међународнoг дана људских права односи се на „Једнакост“ и члан 1. UDHR – „Сва људска бића се рађају слободна и једнака у достојанству и правима“. Принципи једнакости и недискриминације су у сржи људских права. Једнакост је усклађена са Агендом 2030. и са приступом УН-а који је изложен у документу Заједнички оквир о неостављању никога иза себе: једнакост и недискриминација у срцу одрживог развоја. Ово укључује решавање и проналажење решења за дубоко укорењене облике дискриминације који су погодили најугроженије људе у друштвима, укључујући жене и девојчице, аутохтоне народе, људе афричког порекла, ЛГБТИ особе, мигранте и особе са инвалидитетом, између осталих. Једнакост, инклузија и недискриминација, другим речима – приступ развоју заснован на људским правима – је најбољи начин да смањимо неједнакости и наставимо наш пут ка реализацији Агенде 2030.

УН су 10. децембра 1948. године усвојиле Универзалну декларацију о људским правима, у којој је истакнуто да су та права универзална и да не зависе од националне, државне, идеолошке, социјалне и културне припадности.

Међународни дан људских права обележава се на дан када је потписана Универзална декларација о људским правима и по први пута у историји човечанства признато право свих људи на „живот, слободу и сигурност без икаквих разлика“. Тим документом се штите грађанске, политичке, економске, социјалне и културне слободе и права човека – од права на живот и слободу до права на достојанство, приватност,  социјалну сигурност и удруживање.

УН су 1966. донеле два споразума, којима су разрађене слободе и права прокламована Декларацијом о људским правима, а документе је прихватило 130 земаља. У Савету Европе 1950. донета је Конвенција о заштити људских права и основних слобода која, поред основних права, установљава и механизме заштите и надзора над њиховим остваривањем.

Извор: United nations:Human rights day; 10 december; www.un.org/en/observances/human-rights-day

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs