14. март Светски дан бубрега

Здравље бубрега за све

Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за
нефрологију и Интернационалног удружења Фондације за бубрег у више од 100
земаља широм света. Од 2006. године обележава се сваког другог четвртка у марту
месецу. Процењује се да хронична бубрежна болест – Chronic kidney disease (CKD)
погађа више од 850 милиона људи широм света и довела је до преко 3,1 милиона
смртних случајева у 2019. години. Тренутно, болест бубрега је 8. водећи узрок смрти а
ако се не реши, предвиђа се да ће бити 5. водећи узрок изгубљених година живота до
2040. године.
Постизање оптималне неге бубрега захтева превазилажење баријера на више нивоа,
узимајући у обзир контекстуалне разлике у светским регионима. То укључује
недостатке у раној дијагнози, недостатак универзалне здравствене заштите или
покрића осигурања, ниску свест здравствених радника и изазове у погледу цене и
доступности лекова. За спасавање бубрега, срца и живота потребна је вишеструка
стратегија која укључује:
Здравствену политику – Примарна и секундарна превенција (CKD) захтева циљане
здравствене политике које холистички интегришу негу бубрега у постојеће здравствене
програме, обезбеђују финансирање за негу бубрега и шире знање о здрављу бубрега
јавности и здравственим радницима. Неопходно је применити једнак приступ
скринингу бубрежне болести, алатима за рану дијагнозу и одржив приступ
квалитетном лечењу како би се спречила хронична болест бубрега или њено
напредовање.
Пружање здравствене заштите – Субоптимална нега бубрега је резултат ограниченог
фокуса на политику, неадекватне едукације пацијената и пружаоца услуга, недостатка
ресурса за висококвалитетну негу и ограниченог приступа приступачним лековима. Да
би се стратегије успешно спровеле, неопходно је усвојити свеобухватан приступ
оријентисан на пацијенте и локално оријентисан да би се идентификовале и отклониле
препреке висококвалитетној нези бубрега.
Здравствени радници – Решавање недостатка стручњака примарне здравствене заштите
и специјалиста за бубреге захтева унапређење обуке, минимизирање губитка
пружалаца здравствених услуга и изградњу капацитета међу здравственим радницима,
укључујући лекаре примарне здравствене заштите, медицинске сестре и здравствене
раднике у заједници.
Едукација о одговарајућем скринингу хроничних бубрежних болести (ХББ)-а и
придржавање препорука клиничке праксе су кључни за успешну примену ефикасних и
безбедних стратегија лечења. Прихватање научних иновација и коришћење
фармаколошких и нефармаколошких алата за лечење (CKD), као и неговање ефикасне
комуникације и емпатије међу професионалцима би у великој мери утицало на
добробит пацијената.
Оснаживање пацијената и заједница – Подизање свести о факторима ризика за ХББ као
што су дијабетес, хипертензија и гојазност, повећање здравствене писмености о избору

здравог начина живота, бриге о себи и промовисање дугорочног придржавања
стратегија лечења може донети велике користи, посебно када се започне рано и
доследно одржава. Укључивање пацијената у локална удружења која се баве ХББ
доводи до њихове боље информисаности, и може их у великој мери подстаћи и
оснажити у доношењу квалитетнијих одлука у вези са њиховим здрављем које на дуже
стазе доводе до побољшавања здравствених исхода.

Извор: World kidney day 2024; https://www.worldkidneyday.org/2024-campaign/

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs