15.мај Међународни дан породице “ Породице и климатске промене”

Генерална скупштина Уједињених нација је у својој резолуцији 47/237, од 20.
септембра 1993. године прогласила да се 15. мај сваке године обележава као
Међународни дан породице. Као основна ћелија друштва, породица треба да буде
оснажена са сваког аспекта јер је здрава породица један од главних услова за стварање
здравог појединца али и здравог друштва.Породица би требало да представља стабилну
социјалну заједницу у оквиру које, међу њеним члановима, влада поштовање,
међусобно уважавање, подела одговорности, поверење и љубав.
Овогодишње обележавање има за циљ да подигне свест о томе како климатске
промене утичу на породице и наглашавају улогу коју породице могу да имају у
климатским акцијама. Кроз породичне и друштвене иницијативе, можемо да
подстакнемо климатске акције и то образовањем, адекватним приступом
информацијама, обуком и учешћем заједнице.
Климатске промене негативно утичу на здравље и добробит породица кроз повећано
загађење, док екстремни временски догађаји погоршани климатским променама, као
што су урагани, суше и поплаве, често доводе до присилног расељавања и губитка
средстава за живот за породице и појединце. Такви догађаји утичу на пољопривредну
продуктивност и приступ води, појачавајући глад и рањивост. Они изазивају економске
поремећаје у индустријама осетљивим на климатске утицаје као што су пољопривреда
и рибарство.Без драстичне акције, прилагођавање и ублажавање утицаја климатских
промена ће постати све теже и скупље.
Оснаживање породица кроз образовање, промену потрошачких навика и заговарање је
кључно за смислену и ефикасну климатску акцију. Породице преносе вредности кроз
генерације, тако да је важно усађивање одрживих навика и свести о клими у
породицама од малих ногу. Интегрисање принципа циркуларне економије у
образовање у раном детињству може помоћи у изградњи одрживог економског модела
заснованог на минимизирању отпада и обнављању природних ресурса.

Извор: United Nations; International Day of Families 15 May;
https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs