15. јун Светски дан подизања свести о насиљу према старијим особама

Злостављање стaријих особа представља велики јавноздравствени проблем који чини
једнократни или поновљени поступак или недостатак одговарајуће радње који се
дешава у било којој вези у којој се очекује поверење, те на тај начин старијој особи
наноси штету или је узнемирава. Ова врста насиља представља кршење људских права
и укључује физичко, сексуално, психолошко и емоционално злостављање; финансијску
и материјалну злоупотребу; напуштеност; занемаривање; и озбиљан губитак
достојанства и поштовања.
Према подацима СЗО 1 од 6 особа старијих од 60 година доживела је неки облик
злостављања у свом непосредном окружењу. Због продужења живота људи на
планети, предвиђа се да ће се број злостављаних старијих особа повећати. Глобална
популација старијих особа ће се са 900 милиона у свету колико их је било 2015. године
удвостручити до 2050. године на скоро 2 милијарде људи. Злостављање старијих особа
дешава се не само у заједници већ и у институцијама које се баве бригом о старијим
особама и њиховим смештајем. Подаци говоре да се број старијих особа које су
злостављане повећао током пандемије COVID-19. Злостављање старијих особа може
оставити озбиљне последице по ментално и физичко здравље особа а период
рековалесценције је дужи. Чак и релативно мање повреде могу проузроковати озбиљну
или трајну штету или чак смрт.
Веома важну улогу у заштити старијих особа од злостављања има превенција. Под тим
подразумевамо јавне и професионалне кампање подизања свести о присутности
насиља међу старијим особама, скрининг (рано откривање) жртава и насилника,
међугенерацијски програми засновани у школама, интервенције неопходне за негу
старијих особа које подразумевају управљање стресом, побољшање и унапређење
стандарда неге старијих особа, обука и тренинг особа које брину о старијим особама на
тему деменције. Напори да се одговори и спречи даље злостављање укључују
интервенције као што су: • обавезно пријављивање злоупотребе властима • групе за
самопомоћ • сигурне куће и склоништа за хитне случајеве • психолошки програми за
насилнике • линије за помоћ за пружање информација и препорука • интервенције
подршке неговатељима старијих особа.
У складу са Глобалном стратегијом, СЗО и партнери сарађују на спречавању
злостављања старијих особа путем иницијатива које помажу у идентификовању,
квантификовању и одговору на проблем, укључујући: изградњу доказа о обиму и
врстама злостављања старијих особа у различитим окружењима (да би се разумела
величина и природа проблема на глобалном нивоу), посебно у земљама са ниским и
средњим приходима из југоисточне Азије, Блиског истока и Африке, за које постоји
мало података; прикупљање доказа и развијање смерница за државе чланице и све
релевантне секторе како би се спречило злостављање старијих и ојачали њихови
одговори на њих; ширење информација земљама и подршка националним напорима за
спречавање злостављања старијих; и сарадња са међународним агенцијама и
организацијама како би се проблем решио глобално.


Извор:WHO, Elderly abuse; www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs