16. новембар Међународни дан толеранције

„Толеранција: пут ка миру и помирењу“.

 

Генерална скупштина Уједињених нација (УН) је 1996. године (резолуцијом 51/95)
позвала државе чланице УН да обележавају 16. новембaр Међународни дан
толеранције, са активностима усмереним и на образовне установе и ширу јавност.
Ова акција је уследила након усвајања Декларације о принципима толеранције од
стране држава чланица УНЕСЦО-а 16. новембра 1995.године.
„Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богате разноликости култура
нашег света, наших облика изражавања и начина да будемо људи”. Толеранција
признаје универзална људска права и основне слободе других. Тема Међународног
дана толеранције 2023.године носи назив: „Толеранција: пут ка миру и помирењу“. Ова
тема наглашава кључну улогу толеранције у изградњи мирних и инклузивних
друштава. Истиче потребу бављења основним узроцима нетолеранције, као што су
предрасуде, дискриминација и стереотипи, и промоцијом разумевања, емпатије и
дијалога. Толеранција је много више од пасивног прихватања другог. Оно доноси
обавезе за деловање, и мора се учити, неговати и бранити. Толеранција захтева улагање
држава у људе, и у испуњење њиховог пуног потенцијала кроз образовање, инклузију и
могућности. То значи изградњу друштава заснованих на поштовању људских права, где
су страх, неповерење и маргинализација замењени плурализмом, учешћем и
поштовањем разлика.

Извор:UNESCO International day for tolerance; https://www.unesco.org/en/days/tolerance
UN, International day for tolerance;https://www.un.org/en/academic-impact/international-day-tolerance-16-november

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs