20. мај – Дан здравих градова

Дан здравих градова се обележава са јасним циљем подизања свести о важности здравих градова и мобилизацији целокупног друштва и свих грађана, као и доносилаца одлука, да се улoжe додатани напори у стварањe здравих урбаних средина које одговарају потребама становништва.

Здрав град је онај који континуирано ствара и унапређује своје физичко и друштвено окружење и проширује ресурсе заједнице који омогућавају људима да се међусобно подржавају у обављању свих животних функција и развијању максималног потенцијала.

СЗО/Европа препоручује основни модел за здрав град, као места која ангажују читаво друштво, подстичући учешће свих заједница у потрази за миром и просперитетом. Здрави градови воде својим примером како би постигли промене на боље, борећи се са неједнакостима и промовишући добро управљање и лидерство за здравље и благостање. Иновације, дељење знања и здравствена дипломатија се цене и негују у здравим градовима. Здрав град није онај који је постигао одређени здравствени статус.

Тако сваки град може бити здрав град, без обзира на тренутно здравствено стање.

Захтеви су: посвећеност здрављу и процес и структура да се то постигне.

 

Који су основни циљеви које треба да достигне један здрав град?

Светска здравствена организација (СЗО) наводи низ достигнућа, чијем остварењу треба да тежи један здрав град:

  • чисто, безбедно и квалитетно физичко окружење (нпр. објекти за становање)
  • неговање екосистема који је стабилан у садашњости, и дугорочно одржив
  • снажна заједница, у којој се баштине односи међусобног уважавања и подршке
  • висок степен укључености и надзора од стране грађана у процесима доношења одлука које утичу на њихове животе, здравље и благостање
  • обезбеђивање основних животних потреба (храна, вода, безбедност, становање, приходи итд.) за све становнике града
  • доступност разних ресурса и разноликих искустава, са могућностима широке понуде контаката, интеракције и комуникације
  • разноврсна, витална и иновативна економија
  • повезаност са прошлошћу града, кроз везу са његовим културним наслеђем, као и са другим заједницама и појединцима
  • доступна и квалитетна здравствена заштита
  • добро здравље заједнице (високе вредности показатеља здравља и ниске вредности показатеља обољевања)

 

Градски здравствени профили

Један од првих корака које градови предузимају у пројекту СЗО “Здрави градови” је развој свеобухватног градског здравственог профила, извештаја о јавном здрављу који описује здравље градског становништва, обједињујући кључне информације о здрављу и његовим детерминантама у граду и тумачење и анализирање информација.

Овај профил обично користи здравствене индикаторе да дефинише здравље становништва и представља информације о животним стиловима и еколошким и друштвеним факторима у граду који утичу на здравље.

Градски здравствени профили нису сами себи циљ, већ важан елемент у процесу унапређења здравља и на тај начин приближавања реалности здравог града.

 

 

Извор:WHO;What is a health city;https://www.who.int/europe/groups/who-european-healthy-cities-network/what-is-a-health-city

 

 

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs