21. avgust: Sava (ni)je za kupanje

Zbog mikrobiološke neispravnosti, voda na plaži Stari grad u Šapcu nije u skladu sa Pravilnikom, jer se radi o blagom prekoračenju dozvoljenog broja bakterija.

Kupačima se preporučuje obavezno tuširanje posle kupanja, kao i izbegavanje da im tokom boravka u Savi voda ulazi u usta.