24. мај Европски дан паркова

Европски дан паркова се одржава 24. маја и има за циљ да приближи људе природи и
подигне свест јавности о значају очувања природних лепота у заштићеним подручјима,
као и важности очувања и одрживог управљања тим местима. Европски дан паркова је
комеморативни дан за заштићена подручја широм Европе који је 1999. године
покренула EUROPARC федерација, професионална мрежа за природно и културно
наслеђе која унапређује управљање заштићеним подручјима у Европи. Србија је такође
део ове европске мреже и сви наши национални паркови су и пуноправни чланови
EUROPARC-a. Европска унија је светски лидер у заштити животне средине. ЕУ
подржава Србију на путу ка здравијој животној средини. Заштићена подручја широм
Европе, и у нашем региону, искористиће овај дан као позив посетиоцима да се врате у
паркове који су поново отворени за јавност. Паркови и заштићена подручја пружају
бројне бенефите као што су очување биодиверзитета, станишта биљака и животиња,
добробити по локалну заједницу и друштво у целости. Боравак у природи неопходан је
човеку због обнављања његове физичке и менталне енергије, а због сталног повећања
површине урбаних средина од велике је важности створити више прилика да грађани
бораве у природи.
Извор: ЕУ у Србији,Европски дан паркова;https://europa.rs/evropski-dan-
parkova/#:~:text=Svake%20godine%2C%20Evropski%20dan%20parkova,i%20odr%C5%BEivog%20upravljanja%20tim%20mestima.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs