ДОБИТНИЦИ НАГРАДА ЗА ПОСЛОВНУ ИЗВРСНОСТ 2023.

На основу извештаја оцењивачких тимова о постигнутим резултатима по критеријумима FQCE Националног модела за пословну изврсност– ОСКАР КВАЛИТЕТА 2023, жири је прогласио добитнике овог престижног признања.

Завод за јавно здравље Шабац је добитник Националне награде за пословнуизврсност “Оскар квалитета 2023” за области:
* ЛИДЕРСТВО
*ПРОЦЕСИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
*РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност Завода за јавно здравље Шабац је:
– Процена и анализа здравственог стања становништва и извештавање надлежних органа и јавности;
– Праћење и проучавање здравствених проблема и ризика по здравље становништва;
– Предлагање елемената здравствене политике, планова и програма са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;
– Информисање, образовање и обука становништва за бригу о сопственом здрављу;
– Процена ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;
– Планирање развоја стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
– Бактериолошки, серолошки, вирусолошки, хемијски и токсиколошки прегледи и испитивања у вези са производњом и прометом животних
намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе, као и у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести, мерење буке у животној средини;
– Послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације;
– Координација, усклађивање и стручно повезивање рада здравствених установа из Плана мреже за територију за коју је основан.

Завод има 101 запосленог.
У Заводу се успешно примењује Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године, коју је донела влада Републике Србије у областима деловања ЗЈЗ ШАБАЦ.
Укупан приход у посматране последње три године има тренд раста, са значајним порастом у 2022. години. Највећи извор прихода Завода је од „трећих лица“. Јасно је изражена тржишна оријентација пословања, уз остварен велики и значајан удео комерцијалних
прихода (48% до 66% удео сопствених прихода са тржишта).

У последње три године остварено је инвестирање у објекте и опрему из сопствених средстава, чиме је проширен број услуга и остварен значајан утицај на повећање прихода.
Изузетно добро регулисан приступ и спровођење изменама у ЗЈЗ ШАБАЦ. Препознати су ризици и прилике на нивоу ЗЈЗ ШАБАЦ кроз израду SWОТ анализе и дефинисане су мере за поступање са тим ризицима и приликама.

Завод поседује интернет страницу и сопствени Youtube канал који се, између осталог користе за информисање тржишта о услугама Завода. Завод активно користи друштвене мреже за промоцију (Facebook. Twitter, Instagram).
Креирана је апликација „Чувар здравља“ за мобилне телефоне, путем које корисници могу да се информишу о квалитету ваздуха у Шапцу, вестима у вези са Корона вирусом и приступе профилима са друштвених мрежа Завода, као и линковима других установа.
Део апликације посвећен је и услугама тржишту у области саветовалишта за ДПСТ и саветовалишта за исхрану са ценовником услуга. Користи се „чет бот“ за комуникацију уз преглед и допуну одговора од стране стучних лица. Ускоро се очекује допуна апликације обавештењем о завршеним лабораторијским испитивањима.
Изразита је лидерска улога директора. Препозната су партнерства са заинтересованим странама на бази узајамних интереса. Системом бриге о запосленима (изван обавезујућег према прописима) обухваћено је додатно здравствено осигурање запослених.
Флуктуације запослених нема. У последњих десет година, на сопствени захтев, Завод је напустило четворо запослених. Веома висок ниво исказаног задовољства корисника на основу спроведеног анкетирања. Ефективно примењен процес управљања отпадом и доследно поштовање законске регулативе у области заштите животне средине.

 

„Квалитет и изврсност” изворни текст доступан на линку

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs