3.децембар Међународни дан особа са инвалидитетом

Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом 3. децембра проглашено је
1992. године Резолуцијом 47/3 Генералне скупштине Уједињених нација. Обележавање
овог датума има за да циљ промовише разумевање питања инвалидитета и мобилише
подршку за достојанство, права и добробит особа са инвалидитетом. Међународни дан
особа са инвалидитетом је ове године посвећен теми:„Уједињени у акцији за спасавање
и постизање циљева одрживог развоја за, са и од стране особа са инвалидитетом“.
Најчешће су у тренуцима кризе, припадници рањивих група као што су особе са
инвалидитетом највише искључени и препуштени сами себи. У складу са централном
одредницом Агенде за одрживи развој до 2030. да „не оставимо никога иза себе“,
кључно је да се кроз сарадњу влада и јавног и приватног сектора пронађу иновативна
решења и за особе са инвалидитетом како би свет учинили доступнијим и праведнијим
местом.
Главни програм обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом у седишту
УН у Њујорку обухватиће отварање, панел дискусије и културна дешавања. Државе
чланице, организације цивилног друштва и приватни сектор су добродошли да
организују сопствене догађаје како би прославили Међународни дан како би подигли
свест и промовисали права и перспективе особа са инвалидитетом широм света.
Инклузија особа са инвалидитетом је основни услов за поштовање људских права,
одрживог развоја и мира и сигурности. Посвећеност остваривању права особа са
инвалидитетом није само ствар правде; то је улагање у заједничку будуност.Чак и под
нормалним околностима, особе са инвалидитетом имају мању вероватноћу да ће
приступити здравственој заштити, образовању, запошљавању и учествовању у
заједници. Интегрисани приступ је једини начин да се осигура да особе са
инвалидитетом неће бити запостављене.
У Републици Србији, Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом за
период од 2020. до 2024. године је предвиђен низ мера и активности чија би
реализација допринела остварењу три посебно истакнута циља: повећаној друштвеној
инклузији особа са инвалидитетом, обезбеђењу уживањa права особа са инвалидитетом
на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и
ефикасној заштити од дискриминације, насиља и злостављања, и системском увођењу
перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика.

Извор: United Nations; International Day Of Persons With Disabilities – IDPD;
https://social.desa.un.org/issues/disability/news/2023disabilityday

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs