Projekat ZAJEDNIČKI DOPRINOS UNAPREĐENJU TRANS-NACIONALNE PRIPREMLJENOSTI ZA VANREDNE SITUACIJE U SLIVU REKE SAVE

JOINT CONTRIBUTION TO ENHANCED TRANSNATIONAL EMERGENCY PREPAREDNESS IN THE SAVA BASIN (JENTRAP)

 

   U okviru projekta JENTRAP, 10. maja 2018. godine izvedena je završna pokazna vežba svih učesnika projekta. Cilj vežbe bio je da se prikaže dobijena oprema i demonstrira njena praktična upotreba.

   Zavod za javno zdravlje Šabac prikazao je dobijeno vozilo, opremu za ručno i automatsko uzorkovanje, kao laboratorijsku opremu. Zadatak zaposlenih bio je da prikažu uzimanje uzoraka vode iz reke Save i vršenje analize na licu mesta. Prikazano je analiziranje parametara pomoću terenske opreme u roku do dva sata. Analizirani su osnovni fizičko-hemijski parametri vode reke Save.

   Dobijeni rezultati su prikazani članovima projektnog tima i Štaba za vanredne situacije, i objašnjeno koji parametri se mogu analizirati na terenu, a za koje parametre su potrebne analize koje se rade u laboratoriji.

   Prikazanim učešćem, Zavod za javno zdravlje Šabac je pokazao da je, u predviđenom roku, ispunio sve zahteve koji su predviđeni projektom JENTRAP.

   Projekat se finansira sredstvima EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, a nosioci projekta su Brodsko-posavska županija i grad Šabac sa nadležnim institucijama.

 

   

 

   

 

   

 

   

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs