7. април Светски дан здравља, „Моје здравље, моје право“

Светски дан здравља, 7. април, ове године се обележава под слоганом „Моје здравље,
моје право”. Овогодишња тема је изабрана да заговара право свих људи у свету да
имају приступ квалитетним здравственим услугама, информацијама о здрављу и
едукацији, као и безбедној води за пиће, чистом ваздуху, квалитетној исхрани и
становању, пристојним условима рада и животне средине и неизложености
дискриминацији.
Широм света, право на здравље милиона људи је све више угрожено. Болести и
катастрофе су велики узроци смрти и инвалидитета. Конфликти разарају животе,
узрокују смрт, бол, глад и психички стрес. Сагоревање фосилних горива истовремено
покреће климатску кризу и одузима нам право да удишемо чист ваздух, а загађење
ваздуха у затвореном и на отвореном одузима животе сваких 5 секунди.
Савет за економију „Здравља за све“ Светске здравствене организације утврдио је да
најмање 140 земаља признаје здравље као људско право у својим уставима. Ипак,
земље не доносе и не спроводе законе како би осигурале да њихово становништво има
право на приступ здравственим услугама. Ово поткрепљује чињеница да најмање 4,5
милијарди људи – више од половине светске популације – није било у потпуности
покривено основним здравственим услугама у 2021. години.
КЉУЧНЕ ПОРУКЕ ЗА ЈАВНОСТ
-Упознајте своја права на здравље. Имате право на:
безбедно и квалитетно лечење, без икакве дискриминације;
приватност и поверљивост здравствених информација;
информације о сопственом лечењу и информисани пристанак и
телесну аутономију и интегритет.
– Доносите одлуке о сопственом здрављу.
– Заштитите своје право на здравље као основно људско право.
Свако треба да има приступ здравственим услугама које су му потребне, на месту и у
време када су им потребне, без суочавања са финансијским потешкоћама. Дакле, ако не
можете да приступите здравственој заштити, то није у реду. Ево неколико начина да
предузмете акцију:
Заговарати – апеловати на политичке лидере, придружити се заједницама које
захтевају акцију, учествовати у петицијама и дискусијама.
Организујте своју заједницу – на пример, на послу или у цркви, да би се договорили
шта и како треба променити.
– Промовишите право на здравље као суштински стуб наших ширих људских права.
Поштовање нашег права на здравље значи поштовање наших права на приступ
безбедној води за пиће, чистом ваздуху, квалитетној исхрани и становању, пристојним
условима рада и неизложености насиљу и дискриминацији.
– Залажите се за здравље као приоритет

Укључите се у доношење одлука о здрављу. Примери начина учешћа: присуство
састанцима градских скупштина; учешће у грађанским скупштинама, фокус групама и
консултацијама; рад у саветима за здравље и сличним стручним, севетодавним телима.
КЉУЧНЕ ПОРУКЕ ЗА ВЛАДЕ
– Сваки закон се рачуна; свако министарство може и треба да донесе закон за
остваривање права на здравље у читавом низу сектора:
Финансије: порез на дуван, шећер и алкохол.
Пољопривреда: елиминисати транс-масти; смањити количину антимикробних
средстава у пољопривредно-прехрамбеном систему за 30-50% до 2030. године.
Животна средина: зауставити субвенције за фосилна горива и субвенционисати или
ослободити пореза на чисту енергију и горива као што су соларна, хидро- и електрична
енергија заснована на ветру.
Правда: забранити све облике дискриминације.
Транспорт: изградити бициклистичку инфраструктуру, подржати пешачење.
Рад: осигурати пристојан рад, радничка права и заштиту и створити правичне, једнаке
и родно-одговорне радне услове за здравствене раднике и здравствене сараднике.
Социјална питања/друштвени развој: осигурати приступ здравственој и социјалној
заштити (нпр. пензије, накнаде за незапослене) како би се смањила рањивост
домаћинстава на сиромаштво и супротставили негативним утицајима неочекиваних
животних догађаја на приходе, богатство или здравље.
– Инвестирајте у здравље, јер ваш крајњи резултат зависи од тога: годишње је
потребно додатних 200–328 милијарди долара на глобалном нивоу да би се унапредила
примарна здравствена заштита у земљама са ниским и средњим приходима (тј. 3,3%
предвиђеног националног БДП-а).
– Омогућите право на здравље: учините здравствене услуге доступним, приступачним,
прихватљивим и доброг квалитета за све и свуда.
– Будите стратешки оријентисани и почните од основног: преоријентишите здравствене
системе на примарну здравствену заштиту.
– Залажите се за транспарентност и одговорност: борите се против корупције јачањем
управљања системом и радом у различитим секторима.
– Укључите ширу јавност у доношење одлука у здравству: друштвено учешће
(„социјална партиципација“) се дешава када су појединци и заједнице значајно
укључени у доношење одлука о здрављу, нпр. на састанцима градских скупштина и
грађанских скупштина, у фокус групама и консултацијама, саветима за здравље и
сличним стручним, севетодавним телима.
– Познавати здравствене потребе становништва и деловати на њих: прикупљати,
анализирати, користити и пратити податке, разврстане према старости, полу,
економском статусу, нивоу образовања, месту становања, раси и етничкој припадности
и другим карактеристикама и деловати на исправљању здравствених неједнакости.

– Заштитити право на здравље током рата и сукоба: заштитити здравствену
инфраструктуру и здравствене раднике и осигурати непрекидан приступ здравственим
услугама, у складу са међународним хуманитарним правом и људским правима.
Здравље и људска права
Право на највиши могући ниво физичког и менталног здравља садржано је у неколико
међународних правних инструмената, укључујући Међународни пакт о економским,
социјалним и културним правима. Он подразумева одређене слободе и права. Слободе
укључују: право на контролу над својим здрављем и телом (на пример, сексуална и
репродуктивна права) и на слободу од непримереног утицаја на здравље (на пример,
забрана тортуре и медицинског третмана и учешћа у експериментима без сагласности,
посебно релевантно за особе са инвалидитетом). Права укључују право на приступ
квалитетним здравственим услугама без икакве дискриминације.
Приступ здрављу заснован на људским правима обавезује земље да развју у складу са
правима, ефикасне, родно-прилагођене, интегрисане, одговорне здравствене системе и
спроводе друге мере јавног здравља које унапређују основне детерминанте здравља,
као што су приступ води и канализацији.
То значи да земље морају осигурати поштовање закона, здравствених политика и
програма и унапређење остваривања људских права. Истраживања показују да
проактивне мере за поштовање обавеза из области људских права помажу земљама да
унапреде суштинску једнакост и изграде отпорност на изненадне промене. На пример,
примена оквира људских права на репродуктивно здравље може нам помоћи да
идентификујемо на који начин настају смртност и морбидитет мајки које се могу
спречити услед разних кршења људских права, укључујући дискриминацију и
недостатак приступа квалитетним здравственим услугама.

Извор: World Health Organization;WHO; World Health Day 2024;
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2024/key-messages

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs