99 година Завода за јавно здравље Шабац

Завод за јавно здравље Шабац, ове 2020. године обележава свој 99 рођендан у сенци пандемије COVID-19 која је запалила цео Свет.
Као друштвено одговорна установа спремна да у редовним околностима одговоримо на све изазове, исто тако своју незаменљиву улогу показујемо и у овим ванредним околностима, у сарадњи са свим релевантним чиниоцима друштва.
Основани давне 1921. године, тада као Бактериолошка станица у Шапцу, прва у Србији, претеча је установе чију годишњицу данас обележавамо. У тадашњој држави – Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, такве станице имали су још: Осијек, Загреб, Дубровник и Скопље. Бактериолошка станица имала је важну улогу у асанацији подручја са маларијом и у унапређењу народног здравља. Подршку у раду бактериолошке станице лично су својим присуством дали др Милан Јовановић Батут и др Андрија Штампар, ауторитети чија имена данас носе национални институти у Србији и Хрватској. Рад тадашње установе, између осталог, остао је забележен у историји српске медицине по први пут примењеној БСГ (вакцини против туберкулозе) вакцини.
Делећи судбину народа и државе, Бактериолошка станица је превентивно деловала у оквиру тадашњег Дома здравља у Шапцу, који је био један од пет на територији Дринске бановине.  
Када су после Другог светског рата епидемије заразних болести обележиле прве дане у слободи, Дом народног здравља у Шапцу дао је непроцењив допринос превенцији гушавости, трахома, трбушног тифуса, туберкулозе, сифилиса и других заразних болести. Како би се боље одговорило на актуелне здравствене изазове, почетком 1946. године уместо Дома народног здравља успостављена је Окружна санитарна епидемиолошка станица, која је 1951. године  прерасла су у Хигијенски завод.
Хигијенски завод у Шапцу покривао је територију шест срезова, са преко 200.000 становника.
Почетком шездесетих година прошлог века, искристалисала се потреба за праћењем и проучавањем здравственог стања становништва, њихових навика и ризика у животној средини, те је новом организацијом 1961. године установљено ново име – Завод за здравствену заштиту, који је имао и нове задатке: праћење и проучавање здравственог стања становништва, праћење хигијенских прилика, спровођење хигијенско-епидемиолошких мера, лабораторијских анализа, планирање рада и развоја здравствене службе, здавствено васпитање… До данашњег начина организације, наша установа је прошла и самоуправни облик организације кроз ООУР при Медицинском центру Шабац до 1979. године. Те године донета је одлука о оснивању Регионалног завода за заштиту здравља за Подринско-колубарски регион.
Завод за јавно здравље Шабац, одлуком Министарства здравља Републике Србије, данашњи назив носи од 30. маја 2007. године.

Савремена здравствена установа, Завод за јавно здравље Шабац, у модерној згради на 1.400м2 и 190м2 помоћног простора, има 100 запослених радника који обављају здравствену делатност на примарном и секундарном нивоу. Организована у четири центра и Општу службу, у савремено опремљеним лабораторијама и канцеларијама, са најмодернијом информатичком подршком, и на терену – територији читавог Мачванског округа, пружа здравствену заштиту у области мониторинга животне средине, прати и проучава здравствено стање становништва, и развој здравствене службе, врши хигијенско-епидемиолошки и санитарни надзор, микробиолошке и серолошке анализе, здравствено васпитање и промоцију здравља.
Менаџмент квалитетом, према стандарду СРПС ИСО 9001:2008 од 2005. године за област превентивне здравствене делатности; акредитација знатног броја метода у лабораторијама санитарне микробиологије и екотоксикологије према стандарду СРПСИСО/ИЕЦ 1725:2006 од 2007. године, гарантује висок ниво компетентности за обављање послова који су нам поверени.
Следеће године обележавамо век постојања, са јасном визијом даљег развоја наше установе, и спремношћу да одговоримо на све изазове који прете да угрозе јавно здравље Мачванског округа.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs