Analiza vode, 26.05.2016. – JKP „Izvor“ Vladimirci

Prema nalazima redovnog ispitivanja kvaliteta vode za piće, koja je uzorkovana 26.05.2016. godine, utvrđena je mikrobiološka neispravnost u delu vodovoda koje se napaja iz izvorišta Suvo Selo, a koje pripada JKP „Izvor“ Vladimirci. U svim ispitanim uzorcima je nađeno prisutvo patogenih bakterija i odsustvo rezidualnog hlora. Voda nije za piće sve dok se, ponovljenim analizama, ne utvrdi da je neispravnost otklonjena. Pošto se radi o uzročnicima koji nisu otporni na visoku temperaturu, kratkim prokuvavanjem od 5 miniuta, postiže se uklanjanje neispravnosti i voda se može koristiti u domaćinstvu.    

Vodu za piće treba koristiti iz cisterni sa pijaćom vodom ili iz nekog drugog proverenog izvora kao što su vodovodi u kojima nije zabranjena upotreba vode ili flaširana voda.

Posebno napominjemo da se ne koristi voda za piće iz neproverenih izvora, javnih česmi ili bunara koji nisu pod redovnom kontrolom kvaliteta vode.           

U delu vodovoda koje se napaja iz izvorišta u Riđakama, voda je ispravna.