АНКЕТА ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗЈЗ ШАБАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

Истраживање професионалног задовољства запослених у Заводу за јавно
здравље Шабац спроведено је 07.12.2020. путем анонимне анкете по методологији
Института за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“. Од 70 запослених присутних
на послу тог дана, 69 је одговорило на упитник па је стопа одговора 98,6%.
Просечна оцена свих посматраних параметара који утичу на ниво задовољства је 4,0.
Запослени у Заводу за јавно здравље Шабац најзадовољнији су опремом за рад
(просечна оцена 4,38), расположиво време за рад (просечна оцена 4,26) и односом
пацијената према запосленом (просечна оцена 4,21). Обзиром на пандемију COVID-
19, анкетни упитник је измењен у односу на претходне године, додата су питања која се
односе на пандемију. Унапређење задовољства запослених постигнуто је у свим
појединачним aспектима који су разматрани током спроведеног анкетирања.
У 2020. години постигнут је највиши ниво професионалне сатисфакције.
Коначна просечна оцена задовољства запослених када се узму у обзир сви аспекти који
утичу на задовољство је 3,83 и повећана је у односу на претходну годину за 0,21
процентних поена.
Опште задовољство у Заводу за јавно здравље Шабац показује тренд раста.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs