Центар за контролу и превенцију болести

Начелник: др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије

Центар за контролу и превенцију болести, у оквиру превентивне делатности Завода за јавно здравља Шабац, обавља све послове из области превенције и сузбијања заразних болести, здравственог надзора над радницима који раде у производњи и дистрибуцији животних намирница и воде за пиће, као и све послове из области дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Центар представља интегрални део Завода и својим активностима доприноси остварењу циљева заштите и унапређења здравља, што је приоритетни задатак наше установе. Центар за контролу и превенцију болести има за циљ очување и унапређење биолошког и социјалног интегритета јединке као и популације, а самим тим и продужење животног века становништва. 

др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије

 

Рад Центра је прилагођен карактеристикама подручја и становништва, а спроводи се ради спречавања, сузбијања и раног откривања заразних и паразитарних болести, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести које угрожавају целу земљу и другим законима и програмима, као и системске и по епидемиолошкој индикацији дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Унапређен квалитет живота људи представља одраз ефикасности здравствене заштите у остварењу крајњег циља дефинисаног у оквиру елиминације и ерадикације одређених заразних болести.

Центар за контролу и превенцију болести чине три организационе јединице:

  • Одељење за епидемиолошки надзор
  • Одељење за здравствени надзор
  • Одсек за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs