Центар за микробиологију

Начелник: Снежана Теодоровић, дипл. биолог, специјалиста микробиологије хране

Центар за микробиологију обавља јавну здравствену делатност од интереса за мачвански округ. Она подразумева откривање и доказивање узрочника заразних и незаразних болести вршењем бактериолошких, паразитолошких, миколошких и серолошких анализа у хуманом материјалу.
У Центру за микробиологију, изолацијом и идентификацијом испитују се узрочници заразних обољења стандардним микробиолошким методама, аутоматизованим методама и серолошким тестовима. Такође прати се и анализира резистенција бактерија и интерпретирају се резулати..
У циљу потврде дијагнозе, Центар за микробиологију допрема материјал у прописној амбалажи Националним референтним лабораторијама.
У овом центру обављају се и микробиолошке анализе воде, животних намирница, предмета опште употребе, ваздуха, брисева радних површина, контрола стерилности хирушких инструмената, контрола самог процеса стерилизације.
Највећи део услуга Центар за микробиологију обавља на захтев РФЗО за потребе примарне здравствене заштите као и серолошку дијагностику за потребе Опште болнице Шабац које су под надлежношћу локалне филијале здравственог осигурања.
Микробиолошке услуге обављају се и према трећим лицима, на лични захтев.
Циљ Центра за микробиологију је пружање што квалитетније услуге пацијентима. Квалитет рада и услуга је под контролом квалитета и стално се побољшава. То подразумева контролу свих фаза рада, редовни надзор, откривање и уклањање грешака, унутрашњу проверу реагенаса, подлога, поступака,опремеиособља.
Стручност, оспособљеност и професионалност особља омогућава да се у Центру спроводи добра лабораторијска пракса са високим квалитетом испитивања.

Одељење клиничке микробиологије

Одељење санитарне микробиологије