Центар за микробиологију

Начелник: др Марина Малбашки, спец. медицинске микробиологије

Центар за микробиологију обавља јавну здравствену делатност од интереса за Mачвански округ. Она подразумева откривање и доказивање узрочника заразних и незаразних болести вршењем бактериолошких, паразитолошких, миколошких и серолошких анализа у хуманом материјалу.
У Центру за микробиологију, изолацијом и идентификацијом испитују се узрочници заразних обољења стандардним микробиолошким методама, аутоматизованим методама и серолошким тестовима. Такође прати се и анализира резистенција бактерија и интерпретирају се резулати..
У циљу потврде дијагнозе, Центар за микробиологију допрема материјал у прописној амбалажи Националним референтним лабораторијама.
У овом центру обављају се и микробиолошке анализе воде, животних намирница, предмета опште употребе, ваздуха, брисева радних површина, контрола стерилности хирушких инструмената, контрола самог процеса стерилизације.
Највећи део услуга Центар за микробиологију обавља на захтев РФЗО за потребе примарне здравствене заштите као и серолошку дијагностику за потребе Опште болнице Шабац које су под надлежношћу локалне филијале здравственог осигурања.
Микробиолошке услуге обављају се и према трећим лицима, на лични захтев.
Циљ Центра за микробиологију је пружање што квалитетније услуге пацијентима. Квалитет рада и услуга је под контролом квалитета и стално се побољшава. То подразумева контролу свих фаза рада, редовни надзор, откривање и уклањање грешака, унутрашњу проверу реагенаса, подлога, поступака,опремеиособља.
Стручност, оспособљеност и професионалност особља омогућава да се у Центру спроводи добра лабораторијска пракса са високим квалитетом испитивања.

У одељењу клиничке микробиологије обављају се испитивања из области бактериологије, серологије и паразитологије са микологијом.

Бактериолошки преглед:

  • свих врста брисева (брис грла, носа, ока, уха, језика, коже, ране, уретре, грлића материце, вагине, вулве) ,испљувка, секрета, екскрета, пунктата, фецеса (копрокултура на Salmonelu,Šigelu,Yersiniu i Campilobakter) и урина (уринокултура) на микроаерофилне бактерије, спермокултуре, брис вагине, грлића материце и уретре на Хламидије, Микплазме и Уреаплазме као и вагинални секрет стандардни и на Trihomonas vaginalis,
  • утврђивање осетљивости на антимикробне лекове-антибиограм,
  • дијагностика бактериолошког клицоноштва у брисевима гуше и носа.

Паразитолошки преглед фецеса, перианалног отиска и паразитолошко клицоноштво на протозое и хелминте.

Миколошки преглед коже, слузнице, длаке и фецеса на дерматофите и кваснице.

Имунолошки преглед серума на антитела/ антигене вируса и бактерија:

  • Бактериолошка испитивања врше се: морфолошки, културелно, биохемијски и серолошки, класичним и специфичним методама,
  • Серолошка испитивања врше се: хемаглутинационим методама (TPHA), Елиза техникама (HIV, Хепатитис A, HbsAg, антитела на хепатитис B, анти HbsAg, HbeAg,анти HbeAg, HbcAg, HCV, Toxoplasma gondii IgM i IgG, Rubela IgM i IgG, Citomegalovirus IgM i IgG, Herpes simpleks вирус 1 i 2  IgM i IgG, Epstein-barr вирус IgM, Borrelia burgdorferi IgM i IgG, Helicobacter pylori) latex metodama(ASTO,CRP,RF iWaler-Rose).

Целокупан биохазардни отпад из лабораторије излази деконтаминиран методом аутоклавирања.

Одељење спроводи и едукацију здравствених радника и сарадника, пружа стручно-методолошку помоћ здравственим установама и обавља појединачне консултације са пацијентима.

Радно време: 07-20 часова

Важне информације о раду Центра за микробиологију
1. Упут за лабораторијске анализе мора бити правилно попуњен и потписан од стране изабраног доктора (факсимил доктора) или интерни специјалистички упут и оверен округлим печатом установе која упућује пацијента на преглед.
2. Здравствена књижица мора бити оверена
3. Готови резултати прослеђују се изабраном доктору
4. Контакт телефон на пријемном одељењу: 064 8605161
5. Радно време пријемног одељења:
Пријем болесничког материјала врши се:
Уринокултура, Брисеви, Столице
Понедељак – петак: 07.00-19.00h
Субота: 08-12.00h
Вађење крви:
Понедељак – петак: 07.00-15.00h
Субота: 08-10.00h
Тел. 015/300-550 – лок. 150
Издавање резултата:
Понедељак – петак: 07.00-19.00h
Субота: 08-12.00h
Тел. 015/343-611

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs