Међународни дан бриге о себи 24. јул

24. јули Међународни дан бриге о себи, обележава се са циљем наглашавања важност
бриге о себи као основе доброг здравља. На овај дан се појединци широм света
подстичу да бригу о себи учине саставним делом своје свакодневне животне рутине и
претворе је у приоритет.
Тема Међународног дана бриге о себи 2023.године је „Отпорност, прилагодљивост и
напредовање у невољама“, и представља позив на акцију на светском нивоу за развој
отпорности, која може помоћи у управљању стресом, суочавању са негативним
емоцијама и одржавању физичког и менталног здравља.
Светска здравствена организација (СЗО) дефинише бригу о себи као начин на који
појединци, породице и заједнице промовишу и одржавају сопствено здравље,
превенирају болести, суочавају се са болешћу и инвалидитетом, са или без подршке
здравственог система.
Брига о себи се односи на оснаживање људи да буду активни актери у бризи о
сопственом здрављу. То не само да ставља људе у центар сопствене здравствене
заштите, већ и смањује притиске на здравствене системе.
Интервенције самозбрињавања дају људима избор и могућност приступа здравственој
заштити где год и кад год то желе. Интервенције самозбрињавања не замењују
здравствене системе, оне их унапређују. Они су део холистичког приступа здравственој
заштити који побољшава примарну здравствену заштиту и доприноси универзалној
здравственој покривености.
Интервенције самозбрињавања могу:
-оснажити појединце и заједнице да управљају својим здрављем и благостањем
-ојачати националне институције ефикасним коришћењем домаћих ресурса за здравље
-побољшати примарну здравствену заштиту (ПЗЗ) и допринети постизању универзалне
здравстване заштите
Тренутно 3,6 милијарди људи нема приступ основним здравственим услугама. Брига о
себи препознаје појединце као активне актере у управљању сопственом здравственом
заштитом, у областима које подразумевају: промоцију здравља; превенцију и контролу
болести; само-лечење; пружање неге зависним лицима и рехабилитацију, укључујући
палијативно збрињавање.

Извор: WHO World Health Organization;Self-care interventions for health; https://www.who.int/health-topics/self-care#tab=tab_1

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs