2021.–2030. Декадa здравог старења

Уједињене нације прогласиле су период од 2021–2030.годинe Декадом здравог старења, где
Светска здравствена организација (СЗО) предводи међународну акцију за побољшање живота
старијих људи, њихових породица и заједница. Декада здравог старења окупља различите
заинтересоване стране које подстичу заједничко деловање и то на начин:
– промене начина на који размишљамо, осећамо и делујемо према годинама и старењу;
– развијањем заједнице на начин који негује способности и потребе старијих људи;
– пружањем интегрисане неге и услуге примарне здравствене заштите усмерене на
особе које одговарају старијим људима; и
– омогућавањем старијим особама приступ дуготрајној нези када им је потребна.
COVID-19 и старији људи
Иако су све старосне групе у ризику од заразе вирусом COVID-19, старије особе се суочавају са
значајним ризиком од развоја тешких болести због физиолошких промена које долазе са
старењем као и због постојећих основних здравствених стања. Људи у другој половини свог
живота сносе терет пандемије COVID-19, која разоткрива недостатке различитих система,
укључујући здравље, дуготрајну негу и подршку, социјалну заштиту, финансије и размену
информација. Декада здравог старења прилика је за усаглашени, одрживи фокус, улагање и
акције за подстицање здравог старења и решавање фактора који утичу на здравствени статус
старијих људи и доприносе њиховој повећаној осетљивости на озбиљне болести.
Европски програм рада и старења
Декада здравог старења служи као подсетник на специфичне потребе старијих људи, као и
могућности које старење доноси, приликом развијања активности у складу са Европским
програмом рада:
– прелазак на универзалну здравствену заштиту захтева разматрање старости и
специфичних потреба старијих особа;
– да бисмо боље заштитили људе од хитних здравствених ситуација, морамо осигурати
да старији људи и друге потенцијално осетљиве групе не буду занемарени;
– на крају, многе мере јавног здравља које осигуравају здрав живот и добробит свих
узраста веома су ефикасне све до најстаријих старосних група.
Вишестраначка и мултисекторска акција коју води СЗО
СЗО ће имати водећу улогу у сарадњи са Одељењем за економска и социјална питања
Уједињених нација и њеним регионалним комисијама, Фондом Уједињених нација за
становништво, Канцеларијом високог комесара за људска права, Програмом Уједињених
нација за развој, UN-Habitat, UN Women, Светском банком и другим релевантним
националним, међународним и регионалним организацијама.
Извор: WHO Europe, decade of healthing ageing; https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-
ageing/news/news/2021/01/decade-of-healthy-ageing-2021-2030

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs