Konkurs ‘’OSMEHNI SE ZDRAVO’’

ZAVOD Z AJAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE

‘’DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT’’

STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

RASPISUJU KONKURS

Za izbor najboljeg literarnog sastava i likovnog rada u okviru kampanje

‘’XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. godine’’ na temu:

 

‘’OSMEHNI SE ZDRAVO’’

 

Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji.

 

Ovogodišnja kampanja se obeležava od 17. do 23. maja 2016. godine.

Cilj kampanje  ‘’XXVI  Nedelje zdravlja usta i zuba’’  je informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja usta i zuba populacije, a posebno dece i mladih.

 

Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I – IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, vrtići i škole mogu da dostave:

 

Zavodu za javno zdravlje, Odsek za promociju zdravlja, sa naznakom ‘’Za konkurs XXVI  Nedelja zdravlja usta i zuba’’ do 15. maja 2016. godine.

 

Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim dostavljeni Institutu za javno zdravlje Srbije ”Dr Milan Jovanović Batut” do 5. juna 2016. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad na temu Kampanje koji će biti štampan u vidu postera tokom 2017. godine i distribuiran u domove zdravlja.

 

Najbolji radovi biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije,   prezentovani na simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji i korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs