КРИЗНИ ШТАБ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 НА 48. СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 16. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ ДОНЕО ЈЕ ЗАКЉУЧАК

  1. Да се обавезују правна лица и предузетници да обезбеде у објектима у којима се обавља трговина на мало, односно у објектима у којима се продаје роба или пружају услуге у трговинским центрима или сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а који обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, не улазе односно бораве лица која не носе личне заштитне маске. Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мали, као и правна лица и предузетници који продају робу или пружају услуге у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора дужни су да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски.
  2. Правна лица и предузетници из тачке 1. овог закључка дужна су да одреде лице које је одговорно да се поштује мера ношења личне заштитне маске (тзв. корона редар).

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs