Мониторинг ваздуха – Индекс квалитета ваздуха

*Кликните на маркере за детаљније информације
Гранична вредност NO2 – 85 µg/m³.

*Кликните на маркере за детаљније информације:
Гранична вредност чађ – 50 µg/m³.

*Кликните на маркере за детаљније информације:
Гранична вредност HF – 3 µg/m³.

*Кликните на маркере за детаљније информације:
Гранична вредност SO2 – 125 µg/m³.

*Кликните на маркере за детаљније информације:
Гранична вредност NH3 – 100 µg/m³.

*Кликните на маркере за детаљније информације:
Гранична вредност PM10 – 50 µg/m³.

– Одличан индекс квалитета ваздуха
– Добар индекс квалитета ваздуха
– Прелазак граничне вредности
*Кликните на маркере за детаљније информације:
Гранична вредност SO2-125 µg/m³