Међународни дан људских права 10. децембар 2020.

„Опорави се боље – заложи се за људска права“

Међународни дан људских права обележава се сваке године 10. децембра – на дан
када је Генерална скупштина Уједињених нација 1948. године усвојила Универзалну
декларацију о људским правима (UDHR). UDHR је прекретница у документу који
проглашава неотуђива права на која сваки као човек има право – без обзира на расу,
боју коже, религију, пол, језик, политичко или друго мишљење, национално или
социјално порекло, имовину, рођење или други статус. Доступан је на више од 500
језика, то је најпревођенији документ на свету.
Овогодишња тема Дана људских права односи се на пандемију COVID-19 и
усредсређује се на потребу за бољом изградњом друштва осигуравајући да су људска
права кључна у напорима за опоравак. Наше заједничке глобалне циљеве постићи
ћемо само ако будемо у стању да створимо једнаке могућности за све, отклонимо
неуспехе које је створио и искористио COVID-19 и применимо стандарде људских права
за борбу против укорењених, системских и међугенерацијских неједнакости,
искључења и дискриминације. 10. децембра прилика је да поново потврдимо важност
људских права и поновно изградимо свет какав желимо, потребу за глобалном
солидарношћу као и нашу међусобну повезаност и заједничку хуманост. Под
генеричким позивом УН-а за људска права „Заузми се за људска права“, желимо да
ангажујемо ширу јавност, наше партнере и породицу УН-а да подстакну
трансформативну акцију и представе практичне и инспиративне примере који могу
допринети бољем опоравку и неговању више издржљива и праведна друштва.
Људска права и циљеви одрживог развоја
Људска права су у средишту циљева одрживог развоја (СДГ), јер се у одсуству људског
достојанства не можемо надати да ће се покренути одрживи развој. Људска права су
вођена напретком на свим циљевима одрживог развоја, а СДГ унапређењем људских
права.
Људска права морају бити у средишту света након COVID-19
Криза COVID-19 подстакнута је продубљивањем сиромаштва, порастом неједнакости,
структурном и укорењеном дискриминацијом и другим празнинама у заштити људских
права. Само мере за уклањање ових празнина и унапређење људских права могу
осигурати да се у потпуности опоравимо и изградимо свет који је бољи, отпорнији,
праведнији и одрживији.
Крај дискриминације било које врсте: Структурна дискриминација и расизам подстакли
су кризу COVID-19. Једнакост и недискриминација су основни захтеви за пост-COVID-19
свет.
Решавање неједнакости: Да бисмо се опоравили од кризе, морамо се позабавити и
пандемијом неједнакости. За то морамо да промовишемо и заштитимо економска,
социјална и културна права. Потребан нам је нови друштвени уговор за ново доба.

Подстакните учешће и солидарност: Сви смо у томе заједно. Од појединаца до влада,
од цивилног друштва и локалних заједница до приватног сектора, сви имају улогу у
изградњи пост-COVID-19 света који је бољи за садашње и будуће генерације.
Промовисање одрживог развоја: Потребан нам је одрживи развој за људе и планету.
Људска права, Агенда 2030 и Паришки споразум су камен темељац опоравка који
никога не оставља за собом.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs