8. април Међународни дан Рома

Међународни дан Рома слави се сваке године 8 априла у знак сећања на оснивање прве
велике међународне ромске цивилне иницијативе, Међународне ромске уније, 1971. године.
Роми су највећа мањинска заједница у Европи са 6 милиона Рома који живе у ЕУ и 4 милиона
у региону проширења (Црна Гора, Србија, Северна Македонија, Албанија, Босна и
Херцеговина, Косово и Турска). Роми и даље прeдстављају једну од најугроженијих група, која
се суочава са тешким условима за живот као и дискриминацијом у приступу социјалној
помоћи, здравственој заштити, запошљавању и адекватном становању.
У периоду пандемије COVID- 19 Роми спадају у једну од најугроженијих категорија
становништва, посебно они који живе у одвојеним насељима. Роми се данас суочавају и са
другим проблемима као што су губитак извора дневних прихода и смањеним приступом
социјалним давањима која су сада отежана карантинским мерама. У многим земљама Европе
Роми и даље немају приступ чистој води и санитаријама. Због тога је врло тешко применити
кључне хигијенске мере као што је хигијенско прање руку. Такође је мало вероватно да се
мере друштвене дистанце и изолације могу спроводити у стамбеним објектима где борави
велики број људи.
Иако су остварени бројни помаци, с циљем пуног укључивања Рома у све друштвене токове,
ова популација се и данас сусреће са кршењем основних права, те је неопходно наставити
активно деловање у том правцу и остварити бољи приступ у остваривању њихових социјалних,
економских и културних права.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs