Одељење санитарне микробиологије

Шеф одељења:  дипл. биолог Снежана Теодоровић, спец. микробиологије хране

Одељење санитарне микробиологије обавља:

  • микробиолошко испитивање вода (вода за пиће,водоводска и бунарска вода,флаширана вода,базенска вода, површинска,отпадна и подземна вода)
  • микробиолошко испитивање животних намирница и предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене и улепшавање лица и тела, дуванске прерађевине и прибор за једнократну употребу за јело и пиће)
  • контролу брисева на бактериолошку чистоћу са руку запослених који долазе у контакт са храном, предмета (инструмената, посуђа, прибора) и радних површина
  • обезбеђује потребне хранљиве микробиолошке подлоге за култивацију болесничког материјала, као и хранљиве подлоге за рад у санитарној микробиологији
  • обезбеђује потребно стерилно посуђе и друге материјале
  • прати све параметре система квалитета у микробиолошкој лабораторији
  • контролише стерилност и фертилност хранљивих микробиолошких подлога
  • биолошку и хемијску контролу суве стерилизације и стерилизације у аутоклаву

Целокупан биохазардни отпад из лабораторије излази деконтаминиран методом у аутоклаву.

У циљу потврде валидности резултата испитивања лабораторија учествује у међулабораторијским испитивањима (ЛГС стандардс-Профициенци тестинг, УК, Ептис…). Одељење спроводи и едукацију и стручно усавршавање здравствених радника и сарадника.

Лабораторија је акредитована у складу са захтевима SRPS/ISO/IEC 17025:2017.

Радно време: 07-20 часова

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs