Одељење за хигијену и хуману екологију

Шеф одељења: др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи

У складу са законском регулативом из области заштите животне средине, одељење за хигијену и заштиту животне средине

  • ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА ОБРАЗОВНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ (ПРИПРАВНИЦИ, СТАЖЕРИ, СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ И ДР.)
  • ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА, ШТО ПОДРАЗУМЕВА ХИГИЈЕНСКО – САНИТАРНИ НАДЗОР У СЛЕДЕЋИМ ОБЛАСТИМА
  • ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, локално и централно – перманентна лабораторијска анализа воде, према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. То значи да је број прегледа и узорака одређен према броју еквивалентних становника и да се врши у прописаним временским интервалима.
  • ДИСПОЗИЦИЈА ЧВРСТИХ И ТЕЧНИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА ИЗ НАСЕЉА.
  • ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И ДИСТРИБУЦИЈУ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ.
  • ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНИ НАДЗОР НАД ОБЈЕКТИМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ- . Редовно се раде анализе оброка (микробиолошка и броматолошка испитивања), као и контрола хигијенског стања у вртићима у Шапцу, Лозници, Крупњу и Богатићу.
  • ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНИ НАДЗОР НАД РЕКРЕАТИВНИМ И УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА.
  • ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНИ НАДЗОР НАД ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА.

    Поред овога Завод прати и испитује КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА у граду Шапцу, МЕРЕЊЕ БУКЕ И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА.

Радно време: 07-20 часова

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs