Одсек за информатику и биостатистику

Шеф одсека: др Бранка Гајић, спец. соц. мед

У оквиру овог одсека обављају се следећи послови:

– припрема и обрада индивидуалних извештаја и њихова годишња обрада (извештај о хоспитализацији, пријава породјаја и пријава прекида трудноће);
– пријава – одјава одредјених обољења од већег социо-медицинског значаја и компјутерска обрада са апликацијама програма;
– уводјење у регистар болесника оболелих од хроничних обољења која подлежу обавезном пријављивању;
– периодични и годишњи извештаји по областима и службама за домове здравља;
– периодични и годишњи извештај о утврдјеним обољењима и стањима за домове здравља;
– периодични извештај о здравственом стању и здравственој заштити радника који раде на угроженим радним местима;
– извештај о организацији, структури кадрова и опремљености у области здравства;
– периодични извештај о кућној нези и лечењу;
– периодични извештај о извршеним операцијама;
– годишња обрада збирних периодичних извештаја;
– креирање и израда документације и евиденције за потребе статистичких истраживања;
– израда плана и програма и публиковање информација;
– планирање и управљање развојем ИС мреже Завода;
– учешће у креирању статистичких истраживања у здравству;
– пружање информатичких услуга на појединачни захтев – подршка специфичног пројекта;
– пројектовање и израда апликација на нивоу подсистема;
– реализација апликације ИС;
– реинжењеринг апликације;
– учешће у изради апликација на консултанском нивоу;
– инсталација системског и другог стандардног софтwаре-а;
– администрација базе података;
– спецификација потреба за хардwаре и систематски софтwаре;
– провера функционалности рачунске опреме – хардwаре;
– пројектовање комуникација на нивоу ЛАН мрежа;
– формирање и контрола рачунарске мреже – хардwаре;
– формирање и контрола рачунарске мреже – софтwаре;
– пружање информатичке подршке на појединачни захтев;
– планирање, праћење и реализација едукације из домена информатичких технологија (ИТ);
– унос података у рачунар у структуираној форми;
– администрација и надзор над коришћењем Интернета;
– едукација здравствених и других радника за рад и коришћење информационог система Завода и др.

Радно време: 07-15 часова

 

 

 

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs