Одељење за пријем материјала

Шеф одељења за пријем материјала: Слободанка Радојевић, дипл. инг. пољопривреде спец. заштите животне средине

У пријемном одељењу се примају захтеви за анализе: вода, намирница и предмета опште употребе.
Власници лично у пријемном одељењу или у телефонском разговору остављају основне личне податке (адреса, број телефона) и податке о узорцима које треба узети за анализу (врста воде, намирнице, предмета опште употребе, врста анализе).
Власници фирми, односно предузећа, могу захтев да пошаљу факсом са основним подацима или да донесу лично у пријемно одељење.
Одговорно лице на пријему узима основне податке, евидентира у књигу захтева, попуњава налог за узорковање који прослеђује техничарима хигијене и шефу пријемног одељења.
Након узимања узорка на лични захтев налози за узорковање се одлажу на одређено место предвиђено за налоге.

Пријем узорака вода

Приликом пријема вода у пријемном одељењу најпре се врши оцена прихватљивости узорака. Уколико су узорци прихватљиви одређују се идентификациони бројеви узорака. Врши се обележавање захтева за испитивање вода са идентификационим бројевима, обележавање узорака вода. Захтев за испитивање воде доставља се заједно са узорком и он садржи све податке о води.
По процедури приступа се изради налога за лабораторије (хемијску и микробиолошку). Налог садржи све потребне податке: датум и време пријема, датум и место узорковања, порекло узорка, ко је узорковао, стање узорка на пријему, ко је примио узорак, идентификациони број узорка, број захтева, врсту воде, садржај хлора, температуру воде, врсту анализе.
Налоге и узорке преузимају техничари из лабораторија.
Након тога одговорно лице са пријема врши обраду основних података о узорку. Уноси све податке са захтева за узорковање, попуњава основне податке за стручно мишљење.
Налог за фактурисање се такође израђује у пријемном одељењу и заједно са два примерка захтева о узорковању прослеђује рачуноводству. Један примерак захтева за узорковање воде и налога за фактурисање се одлаже у архиву.
Прати се евиденција завршетка лабораторијских анализа (микробиолошке и хемијске) и стручне оцене. Када су завршене све анализе и дато стручно мишљење штампају се извештаји о испитивању, приступа се потписивању извештаја, печатирању и слању извештаја власнику и инспекцији (зависно од наручиоца испитивања).
Извештаји о испитиваљу и налози за лабораторије се архивирају у компјутеру.

Пријем узорака намирница и предмета опште употребе

Приликом пријема намирница и предмета опште употребе (ПОУ) у пријемном одељењу најпре се врши оцена прихватљивости узорака. Уколико су узорци прихватљиви одређују се идентификациони бројеви узорака. Врши се обележавање захтева за испитивање намирница или ПОУ са идентификационим бројевима, обележавање узорака намирница или ПОУ. Захтев за испитивање намирнице, односно ПОУ доставља се заједно са узорком и он садржи све податке о датом узорку.
По процедури приступа се изради налога за лабораторије (хемијску и микробиолошку). Налог садржи све потребне податке: датум и време пријема, датум и место узорковања, порекло узорка, ко је узорковао, ко је примио узорак, идентификациони број узорка, број захтева, врсту узорка, врсту анализе.
Налоге и узорке преузимају техничари из лабораторија.
Након тога одговорно лице са пријема врши обраду основних података о узорку. Уноси све податке са захтева за узорковање, попуњава основне податке за стручно мишљење.
Налог за фактурисање се такође израђује у пријемном одељењу и заједно са два примерка захтева о узорковању прослеђује рачуноводству.
Један примерак захтева за узорковање намирнице, односно ПОУ и налога за фактурисање се одлаже у архиву.
Прати се евиденција завршетка лабораторијских анализа (микробиолошке и хемијске) и стручне оцене. Када су завршене све анализе и дато стручно мишљење штампају се извештаји о испитивању, приступа се потписивању извештаја, печатирању и слању извештаја власнику и инспекцији (зависно од наручиоца испитивања).
Извештаји о испитивању и налози за лабораторије се архивирају.

Радно време: 07-20 часова

 

 

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs