Одељење за санитарну хемију и екотоксикологију

Шеф одељења: Биљана Калинић, дипл. фарм. спец. санитарне хемије

Одељење санитарне хемије и екотоксикологије обавља анализе (основне физичко-хемијске анализе, пестициди, тешки метали, минерална уља, трихалометани, полихлоровани бифенили, укупна уља и масти) вода: површинских, подземних, отпадних вода, вода за пиће, природних флашираних вода за пиће, природних изворских, природних минералних и стоних вода, базенских вода и вода за рекреацију. После вишегодишњег рада имамо велико искуство у овим анализама, што је и потврђено акредитацијом по стандарду SRPS ISO /IEC 17025:2017 за велики број анализа.

Поред анализа вода у лабораторији санитарне хемије и екотоксикологије се ради и анализа (квалитет, пестициди, тешки метали, адитиви) животних намирница, као и предмета опште употребе. Под предметима опште употребе се подразумевају: материјали и предмети у контакту са храном укључујући и производе намењене одојчади и деци млађој од три године за олакшавање храњења и сисања, умиривања и спавања, играчке, козметички производи, материјали и предмети који при употреби долазе у непосредан контакт са кожом, односно слузокожом било да се нарушава или не нарушава њихов интегритет, детергенти, биоциди и друга средства за општу употребу и одржаванје хигијене, дуван, дувански производи, прибор за употребу дуванских производа, електронска цигарета и други системи за инхалирање паре са или без никотина. У лабораторији се врши и испитивање квалитета ваздуха. У овим анализама имамо вишегодишње искуство, што је такође потврдјено акредитацијом по стандарду SRPS ISO /IEC 17025:2017 за велики број анализа.

Лабораторија – Одељење санитарне хемије и екотоксикологије –  је акредитована према стандарду SRPS ISO /IEC 17025:2017. Такође поседује:

 • ДОЗВОЛУ – за мерење квалитета ваздуха – од МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Републике Србије – Број: 353-01-02400/2015-17, Датум: 30.03.2016.
 • РЕШЕЊЕ од стране Министарства здравља («Сл.гласник РС» бр.77/91)
 • УГОВОР о поверавању послова вршења услуга лабораторијских испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње – од МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ Републике Србије  – Број: 404-02-115/2020-09 20.02.2020.године
 • ОВЛАШЋЕЊЕ од МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – Републичка дирекција за воде – Републике Србије – Број: 325-00-1179/2019-07 за узорковање, физичко-хемијско и микробиолошко испитивање отпадних, површинских и подземних вода
 • РЕШЕЊЕ – Мачвански управни округ – Здравствена инспекција бр. 530-361-33/12-07 од 07.12.2012. године за анализу алкохола у крви

 

Одељење санитарне хемије и екотоксикологије врши физичко-хемијска испитивања квалитета, безбедности и здравствене исправности:

 1. Вода за пиће, природних флашираних вода за пиће, природних изворских, природних минералних и стоних вода, базенских вода и вода за рекреацију
 2. Пречишћене воде (омекшане)
 3. Подземних, површинских и отпадних вода
 4. Ваздуха (имисија)
 5. Аероседиментне материје
 6. Финих пекарских производа
 7. Кухињске соли
 8. Меда и других производа од меда
 9. Млека и производа од млека
 10. Меса и производа од меса
 11. Освежавајућих безалкохолних пића
 12. Жита, млинских пекарских производа, готових производа од жита, тестенина
 13. Јестивих печурки и производа од јестивих печурки
 14. Воћа и поврћа и производа од воћа и поврћа
 15. Риба и производе од риба
 16. Адитива
 17. Сирћета
 18. Супа, сосова и додатака јелима
 19. Уља, масти и њихови производи
 20. Воћних сокова
 21. Зачина и мешавине зачина
 22. Шећера
 23. Дијететских суплемената
 24. Јаја и производи од јаја
 25. Бомбонских производа
 26. Какаа, чоколадних производа, производа сличним чоколади, крем производа
 27. Помоћних средстава за производњу
 28. Скроба и производа од скроба
 29. Кафе, производа од кафе, сурогата кафе и сродних производа
 30. Прашка за пудинг, прашка за пециво
 31. Чаја, биљног чаја и њихових производа
 32. Материјала и предмета у контакту са храном, козметичким производима
 33. Дечијих играчака
 34. Материјала и предмета који при употреби долазе у непосредан контакт са кожом, односно слузокожом било да се нарушава или не нарушава њихов интегритет
 35. Дувана и производа од дувана
 36. Детергената и других средстава за општу употребу и одржаванје хигијене
 37. Козметичких производа
 38. Анализа алкохола у крви

Ваздух

Одељење је опремљено осмоканалним узоркивачима ваздуха са 24 – сатним непрекидним циклусом. Уређај практично без надзора може да припреми 8 узорака било ког полутанта. Поред осмоканалних узоркивача, располажемо и уређајем за узорковање суспендованих честица фракцијa PM10, PM2.5 и PM1.0.

Отпадне, површинске и подземне воде

Одељење је опремљено уређајима за одређивање општих као и специфичних полутаната што омогућава комплетну физичко-хемијску и микробиолошку анализу отпадних, површинских и подземних вода. Провера ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних вода се ради на захтев наручиоца испитивања


Радно време: 07-20 часова

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs