Одсек за епидемиолошки надзор

Шеф одсека за епидемиолишки надзор: прим. др Небојша Софранић, спец. епидемиологије

Приоритети

1. Спречавање и сузбијање заразних болести у оквиру којих се спроводе следеће активности:

 • Епидемиолошко извиђање, осматрање и истраживање терена при појави појединачних случајева одређених заразних болести у редовним и ванредним ситуацијама или при претећој или већ испољеној епидемији заразних болести;
 • Процена актуелне епидемиолошке ситуације на подручју Мачванског округа;
 • Епидемиолошко анкетирање и активно откривање оболелих од заразних болести;
 • Анализа епидемиолошке ситуације.

2. Обавезна имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса

 • Стручна помоћ домовима здравља у организовању и вршењу обавезних имунизација, серо и хемиопрофилаксе;
 • Праћење извођења имунизације, давање упутстава и мишљења у вези са проблемима који се јављају у току вакцинације (одлагања имунизације из одређених разлога, потребе допунске имунизације итд.);
 • Евалуација резултата, успех код обавезне имунизације (вакцинални обухват);
 • Спровођење вакцинације протих хепатитиса Б одређених категорија лица предвиђених Законом и постекспозициона заштита против хепатитиса Б професионално експонираних лица.
 • Пружање антирабичне заштите лицима озлеђеним од животиња, као и превентивна антирабична заштита одређених лица.
 • Вакцинација против грипа са обухватом ризичних група у популацији.
 • Вакцинација путника у међународном саобраћају против одређених карантинских болести.

Специфични циљеви

 • Обрада пријава акутних заразних болести уз сагледавање инфективне патологије Мачванског округа.
 • Праћење, анализа и активан епидемиолошки надзор у циљу смањења или ерадикације појединих заразних болести, као и импортовање истих.
 • Активни епидемиолошки надзор у предшколској, школској, радној средини и породици, као и у свим видовима колективног смештаја.
 • Превенција и конрола болничких инфекција.
 • Смањење ризика од ширења ХИВ-а и ППИ (саветовалиште).
 • Епидемиолошки надзор и контрола у реализацији програма законом обавезних имунизација ради високог вакциналног обухвата у циљу отклањања агломерације неимуних лица и настанка епидемије неких заразних болести посебно у дечијој популацији.
 • Спровођење и контрола имунизације према епидемиолошким индикацијама, за лица која путују у земље где се ова имунизација захтева.
 • Епидемиолошки надзор за сва лица која долазе из земаља ендемских жаришта.

Спровођење епидемиолошких мера у ванредним приликама

У случају ванредних прилика, а у зависности од врсте елементарне несреће, обима и степена разарања, планира се спровођење епидемиолошких мера према препорукама СЗО и мерама Владе Републике Србије.

Радно време: 07-15 часов

 

 

 

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs