Одсек за промоцију здравља

Шеф одељења за промоцију здравља: Милош Јовановић струк. инг. менаџмента

Потреба за очувањем здравља и усмеравање капацитета здравственог система и друштва у целини на бригу о здрављу и здравственом васпитању, односно промоцију здравља сазревала је деценијама и уобличавала се како у свету, тако и у нашој држави.

Промоција здравља је заснована на научним, практичним и друштвено прихватљивим методама и технологијама и подразумева преоријентацију са лечења болести и контроле ширења заразних обољења у сусрет здравственим потребама становништва. Треба да буде доступна свим појединцима и породицама у заједници. Реализује се у партнерским односима у свим сегментима заједнице.

Дефинише се као „процес који оспособљава људе да повећају контролу над својим здрављем“.

 • Анализира здравствено стање и здравствену културу становништва
 • Обавља истраживања у области јавног здравља на нивоу округа
 • Детектује присутно ризично понашање у популацији и факторе ризика у животној средини који могу довести до појаве обољевања
 • Планира и пружа стручно-методолошку помоћ активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становнштва
 • Развија, спроводи, координира, прати и евалуира здравствено-васпитне програме у здравственим установама и аједници
 • Обележава значајне датуме из календара здравља.
 • Даје стручно мишљење и идејно решење за садржај и облик здравствено-васпитних средстава.
 • Израђује здравствено-едукативна средства (летак, брошура, приручник, плакат, интерактивна средства…).
 • Сарађује са медијима
 • Информише локалну самоуправу и становништво о здравственом стању становништва и стању животне средине
 • Усклађује и професионално повезује рад здравствених установа у области промоције здравља
 • Развија партнерске односе са телима локалне самоуправе и свим другим институцијама (државне, приватне, невладине…) у друштвеној заједници у циљу очувања и унапређења јавног здравља.
 • Прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва

Радно време: 07-15 часова

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs