STIGLA SEZONSKA VAKCINA PROTIV GRIPA

Dana 14.10. 2016. godine u Zavod za javno zdravlje Šabac stigla je sezonska vakcina protiv gripa za sezonu 2016/2017.

Istog dana prosleđena je domovima zdravlja na području Mačvanskog okruga.

Vakcina je inaktivisana, split, proizvođača Sanofi Paster.

Dobijena je količina od 12.280 doza po planu kako su odgovorni u domovima  zdravlja zahtevali. To je manje nego prethodne godine (13.740 doza), kada je ostalo neutrošeno 876 doza.

           

            U prilogu su preporuke za koje kategorije stanovništva je namenjena vakcina, njene karakterisike i ciljevi sprovođenja vakcinacije.

             CENTAR ZA PREVENCIJU I KONTROLU BOLESTI

.

Imunizacija stanovništva protiv gripa u Republici Srbiji u sezoni 2016/2017

 

U skladu Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima i nacionalnim  preporukama za imunizaciju stanovništva usvojenim za sezonu 2010/2011 pristeklim iz analize podataka obolevanja, hospitalizacije i nosilaštva antitela na AH1N1 u sezoni 2009/2010, a shodno procenama SZO za severnu hemisferu u sezoni 2016/2017  za sprovođenje vakcinacije  preporučuje se: 

 

              Sezonska trovalentna vakcina osobama sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i metaboličkim poremećajima (uključujući pre svega šećernu bolest), poremećajima rada bubrega, osobama sa oslabljenim imunitetom itd. Pored navedenih potrebno je obuhvatiti osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, kao i zaposlene i smeštene u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost. Preporučena je primena ove vakcine i kod osoba starijih od 65 godina, kao i kod lica zaposlenih u javnim službama koje su u riziku.  Ove se preporuke baziraju na podacima  o grupama rizika koje su identifikovane prema istorijskim podacima u epidemijama gripa u periodu pre pandemije u sezoni 2009/2010.

 

Imajući u vidu  podatke dobijene nakon analize pandemije gripa A H1N1  u sezoni 2009/2010 sezonska trovalentna vakcina se preporučuje svakoj osobi starijoj od 6 meseci, a posebno trudnicama i gojaznim osobama, bez obzira na prethodni vakcinalni status protiv gripa, koje su identifikovane kao nove grupe rizika za obolevanje nakon pandemije A H1N1, sa mogućim komplikacijama  i težom kliničkom slikom.   Primena kod trudnica se razmatra od drugog trimestra trudnoće uz konsultaciju nadležnog ginekologa, dok se onim koje su u povećanom riziku od pratećih komplikacija usled gripa preporučuje vakcinacija, bez obzira na stadijum trudnoće uz konsultaciju nadležnog ginekologa.

 

Trovalentna (sezonska) vakcina pored tipa AH1N1 (A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus) virusa gripa, sadrži tipove AH3N2 (A/ Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus) i B virusa gripa (B/Brisbane/60/2008-like virus)  u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2016/2017, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni na teritoriji severne hemisfere za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje u populaciji u sezoni 2016/2017.

 

Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2-3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta varira i iznosi od 6-12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake godine/sezone. Imajući u vidu različitu efikasnost vakcine prema uzrasnim kategorijama kod kojih se aplikuje, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika, kao i da se redukuju moguće teže komplikacije u slučaju obolevanja kod osoba koje su u riziku. Kod navedenih kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešće zapaljenja pluća). Izuzimajući privremene ili trajne kontraindikacije, ovu vakcinu je moguće aplikovati već u uzrastu od navršenih 6 meseci života.  Preosetljivost na jaja, pileće proteine, neomicin i formaldehid su najčešće kontraindikacije kod ove vakcine. Imunološki odgovor može biti oslabljen u slučaju imunosupresivne terapije, kao što su kortikosteroidi, citotoksični lekovi ili radioterapija.

 

            Vakcina koja će biti dostupna u domovima zdravlja je inaktivisana, split vakcina, proizvođača Sanofi Pastera.

 

            Vakcinacija će se sprovoditi nakon distribucije prema planu potreba na vakcinalnim punktovima u domovima zdravlja koji su nadležni za sprovođenje.

                                

 Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i redukovanja prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.

 

Vakcinacija  stanovništva koje pripada grupama  rizika sprovodi se u cilju očuvanja sopstvenog zdravlja, održavanja kolektivnog imuniteta populacije, ali i indirektno očuvanja zdravlja članova njihovih porodica/kolektiva, a posebno onih kod kojih je kontraindikovano davanje ove vakcine, u cilju preveniranja  mogućih komplikacija i teških kliničkih  formi obolevanja.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs