Светски пројекат квалитета ваздуха – Индекс квалитета ваздуха у реалном времену

Локални индекс квалитета ваздуха ( за Шабац ) – подаци нису верификовани и потврђени.