Жиро рачун – Тестирање RT-PCR методом, брзи серолошки тестови ради испитивања присуства вируса SARS-CoV-2 и антигенски тестови на лични захтев грађана

-RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ- 1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински ИЗНОС: 6.000,00 динара РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34 ПОЗИВ …

Жиро рачун – Тестирање RT-PCR методом, брзи серолошки тестови ради испитивања присуства вируса SARS-CoV-2 и антигенски тестови на лични захтев грађана Read More »