Како до Дигиталног зеленог сертификата-тестирање у нашој установи

У  НАШОЈ  УСТАНОВИ  ВРШИ  СЕ  COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ НА  ЛИЧНИ  ЗАХТЕВ ГРАЂАНА

  1. RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ НА SARS-CoV-2 ВИРУС

Морате електронски заказати за датум који вам одговара.

Линк за заказивање: https://ezakazivanjepcr.euprava.gov.rs

 Тестирање можете урадити  сваки радни дан, као и суботом од 7/30-9h.

Време издавања резултата је 24h.

НАЧИН УПЛАТЕ:

 УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 6.000,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 501 – ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 501 – БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 501 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате. Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

 

  1. ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИСУСТВО АНТИГЕНА SARS-CoV-2 ВИРУСА

Тестирање се не заказује.

 Можете га урадити сваки радни дан од 7/30-13h, као и суботом од 8-12h.

Време издавања резултата је 3h.

НАЧИН УПЛАТЕ:

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.800,00 ДИНАРА 

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 502 – ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 502 – БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 502 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате. Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

 

  1. СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АНТИТЕЛА (ЕЛИЗОМ)

КВАНТИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ IgG АНТИТЕЛА НА  ВИРУС SARS-CoV-2, S-Protein (RBD)

Тестирање се не заказује.

 Вађење крви сваки радни дан од 8-17h, као и суботом од 8-10h.

 Време издавања резултата је 72h.

У питању је квантитативни тест. Резултат може користити за праћење степена имунизације настале било природним или имунитет настао вакцином.

НАЧИН УПЛАТЕ:   

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: КВАНТИТАТИВНО ОДЕЂИВАЊЕ IgG АНТИТЕЛА НА ВИРУС SARS-COV2

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.800,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ – ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 504 – ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 504 – БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 504 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за  КВАНТИТАТИВНО ОДЕЂИВАЊЕ IgG АНТИТЕЛА НА ВИРУС SARS-COV2

могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате. Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

 

У НАШОЈ УСТАНОВИ МОГУЋЕ ЈЕ ЈОШ УРАДИТИ И ТЕСТИРАЊЕ НА COVID-19

БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИСУСТВО АНТИТЕЛА

НА SARS-CoV-2 ВИРУСА

Тестирање се не заказује.

Можете га урадити сваки радни дан од 8-10h, као и суботом од 8-9h.

Резултати се добијају за 3h.

НАЧИН УПЛАТЕ:   

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.200,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ – ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 503 – ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 503 – БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 503 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате. Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

Ово је дијагностички тест на COVID-19 мерењем IgM i IgG према SARS-CoV-2 вирусу. Резултати овог теста НЕ УЛАЗЕ у дигитални зелени сертификат, јер се користи у циљу дијагностике инфекције, а не мерења пост вакциналног имунитета.

 

 

 

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs