Употреба клима уређаја у периоду пандемије COVID-19.

Од почетка пандемије Covid-19 подаци говоре да је најчешћи пут заражавања путем
респираторних капљица заражених особа. Инфективне респираторне капљице настају када
заражена особа кашље или кија те се тада те капљице могу пренети до слузокоже носа,
уста или ока особе која се налази у непосредној близини заражене особе. Такође
инфективне честице могу пасти и на површину ствари и предмета ствари које се налазе у
околини заражене особе. Када смо у непосредној близини са зараженом особом
инфективне капљице се могу удахнути у плућа. Преношење вируса SARS-Cov-2 кроз
ваздух је веома вероватно тако да је веома важно контролисати присуство вируса у
ваздуху. Потребно је омогућити да се простору који се вентилира обезбеди редован
доток ваздуха из спољашње средине. Општа препорука је да се избегавају затворени
простори где има гужве и где је слабо проветравање.
У просторима који нису опремљени уређајима за климатизацију као и просторима
опремљеним једноставним клима уређајима препоручује се што више коришћења
природне вентилације редовним отварањем прозора и врата, јер се на тај начин убрзава
размена ваздуха те се смањује ризик за преношење вируса.
Сложенији системи за климатизацију у објектима као и системи за климатизацију у
превозним средствима треба да буду подешени на усисавање и хлађење ваздуха из
спољашње средине како би се избегла рециркулација ваздуха из затвореног простора.
Да би се смањила могућност преношења вируса ваздухом у затвореном простору
неопходно је да се придржавамо основних препорука. Под тим подразумевамо:

 • обезбеђивање физичког растојања између људи минимално 1 м до оптимално 2 м,
  редовно одржавање опште хигијене простора, дезинфекција простора, редовно
  одржавање личне хигијене простора, дезинфекција простора, редовно одржавање личне
  хигијене људи, посебно прање и дезинфекција руку и обавезно ношење заштитних
  маски у затвореном простору.
  Када је у питању вентилација затвореног простора где се користи вештачка вентилација
  препоруке су следеће:
 • за вентилацију затвореног простора препоручује се примена вентилационог система са
  ХЕПА филтерима, који се морају редовно одржавати, чистити и у складу са произвођачком
  спецификацијом замењивати.
 • поред система са ХЕПА филтерима могу се користити електронски филтери за пречишћавање
  ваздуха чије одржавање и чишћење се мора обезбедити, а у складу са произвођачком
  спецификацијом.
 • на специфичним радним местима као што су лабораторије и где су специфични производни
  процеси могу се додатно користити УВ лампе за дезинфекцију претходно очишћеног и
  хемијски дезинфикованог простора.
  Када су у питању објекти са механичком вентилацијом (радни погони, магацини, тржни
  центри, продајни објекти) неопходно је продужити време рада вентилационог система тј
  вентилациони систем треба да ради стално. Два сата након завршетка радних задатака и у
  моментима када у објекту нема процеса рада вентилациони систем треба да ради са
  смањеним протоком, док се два сата пре и током радног процеса у објекту
  обезбеђује рад вентилационог система на номиналној брзини. Номинална брзина рада
  вентилационог система контролише се праћењем концентрације угљен диоксида, тј
  подешава се да та концентрација не прелази 400 mg/l.
 • Релативна влажност ваздуха затвореног простора треба да буде на нивоу 25-30%
 • Оптимална температура ваздуха затвореног простора током летњег периода треба
  да буде за 5°C нижа у односу на спољну температуру ваздуха или прилагођена
  условима производних процеса; односно лети би требало да се креће у распону од
  24-29°C а зими 20-24°C.
 • Рециркулација ваздуха у затвореном простору није дозвољена. Системи за
  вештачку вентилацију треба да увлаче ваздух само из спољне средине, не сме се користити
  рецилкулишући ваздух.
  Вентилација тоалета
  Уколико се тоалети вентилирају применом механичке вентилације, тада иста мора бити
  одвојена од система механичке вентилације радног простора, мора бити стална (24 сата),
  треба је подесити тако да се обезбедити под-притисак, односно ваздушни притисак у
  тоалетима треба да је нижи од ваздушног притиска у околини, како би се спречило ширење
  микроорганизама ваздухом из тоалета у спољну средину. При повлачењу воде у
  тоалетима, поклопац ЊЦ шоље треба да је спуштен, како би се спречило ширење капљица
  воде у затвореном простору тоалета при раду вентилационог механичког система.
 • Уколико се тоалети вентилирају и природним и механичким (вештачким) путем, треба
  избегавати отварање прозора, односно прозори се могу отворити ради повећања степена
  природне вентилације само ако су окренути ка отвореном слободном простору.
  Отварање прозора у тоалетима у условима када постоји и ради вештачка вентилација не
  треба примењивати због ризика ширења микроорганизама.
 • Уколико у тоалетима не постоји могућност примене вештачке вентилације, прозори
  тоалета се отварају, али само они који су окренути ка слободном простору.  
  У индивидуалним домаћинствима за вентилацију затвореног простора препоручује се
  природна и вештачка вентилација. Природна вентилација има предност у индивидуалним
  домаћинствима, при чему се ради одржавања температурног комфора препоручује и
  повремена употреба клима уређаја. Уколико се за вештачку вентилацију користе клима
  уређаји, препорука је да исти морају бити пре употребе сервисирани и очишћени, а током
  коришћења редовно одржавани (прање водом и детерџентом свих доступних улазних и
  излазних површина).У индивидуалним домаћинствима препоручује се одржавање
  релативне влажности на нивоу 40-60% и оптималне температуре ваздуха током летњег

периода у распону 24-29°C, односно разлика температуре ваздуха спољашњег и
унутрашњег простора не треба да је већа од 5°C. 
Рециркулација ваздуха у затвореном простору је забрањена!
У индивидуалним возилима употреба клима уређаја током летњег периода је
дозвољена само уколико су исти редовно одржавани и сервисирани, уз обавезно
одржавање опште хигијене унутрашњости возила. Разлика температуре унутрашњег
простора не би требало да буде већа од 5°C у односу на температуру спољне
средине. Укључивање опције за рециркулацију ваздуха у возилу је забрањена! 
У просторима који нису опремљени уређајима за климатизацију као и просторима
опремљеним једноставним клима уређајима препоручује се што више коришћење
природне вентилације редовним отварањем прозора и врата с обзиром да је то добар
начин да се убрза размена ваздуха те да се на тај начин смањи ризик од разношења
вируса. Коришћење вентилатора у затвореним просторијама се не препоручује због
директне рециркулације ваздуха.

Извор:

 1. CDC. COVID-19 Employer Information for Office Buildings, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
  ncov/community/office-buildings.html
 2. REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, EHVA.
  REHVA COVID-19 guidance document, April 3,
  2020.https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-
  19_guidance_document_ver2_20200403_1.pdf
 3. WHO. Guidelines for Indoor Air Quality: Dampness and
  Mould. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143947/

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs