Упутство за грађане Републике Србије при уласку у земљу, уколико долазе из земаља са неповољном епидемиолошком ситуацијом

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен
привремени боравак или стални боравак у Републици Србији који долазе из држава
са неповољном епидемиолошком ситуацијом, и то из:
– Републике Хрватске,
– Црне Горе,
– Босне и Херцеговине,
приликом пасошке контроле уручује се писано обавештење којим се упућују на
обавезу попуњавања електронске пријаве на електронском порталу: www.e-
zdravlje.gov.rs
. Пријављивање на електронски портал почиње 18.09.2020. од 18
часова. По истеку десет дана од уласака у земљу дужни су да се одјаве са
електронског портала на коме су се пријавили при уласку у земљу.
Уколико имају симптоме јављају се на преглед у надлежну COVID амбуланту.
Обавеза електронског пријављивања не односи се:
– на акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних
представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових
породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих
докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног
секретаријата Владе,
– на лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају
пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да
приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том
земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву
власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на
његовом земљишту,
– на лица који су становници пограничног подручја и који су запослени на
територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао
документ о радном ангажовању,
– на посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република
Србија,
– на чланове посаде приликом обављања међународног превоза, ради преузимања
или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију, када се ради
о посадама:
1) теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у
друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава
на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
2) теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају
транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије,
исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за
самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају
узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54
часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у
случају низводне пловидбе;
3) аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и
у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;
4) железничких возила и возопратно особље;
5) хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs