Значај организованих скрининг програма за рано откривање малигних болести

Република Србија по броју оболелих и умрлих од малигних болести заузима незавидно
место у свету. Таква чињеница указује на неопходност превентивних активности и рано
откривање рака што је и учињено увођењем Националних организованих скрининг
програма. У Републици Србији започето је са постепеним увођењем организованог
скрининга рака грлића материце, рака дојке, рака дебелог црева од 2012. године.
Улога и задатак спровођења скрининга је значајно смањење морталитета (смртности) од
рака грлића материце, рака дебелог црева и рака дојке. Скрининг има за циљ да препозна
до тада неоткривену болест, коришћењем скрининг теста у привидно здравој тј.
асимптоматској популацији. Организовани скрининг представља масовно позивање
циљне популације на тестирање и тумачење скрининг тестова праћено строгом контролом
квалитета и извештавањем.


Скрининг рака грлића материце

се спроводи на територији Републике Србије у виду организованог децентрализованог
програма.
Циљна популација: жене од 25-64 године живота
Покривеност популације: циљ је обухватити најмање 75% циљне популације
Циклус скрининга: на 3 године ( након два негативна налаза у периоду од годину дана)
Скрининг тест: Пап тест (Папаниколау) цитолошкиу брис грлића материце
Тумачење тестова: цитоскринери и супервизори за позитивне Пап плочице у
акредитованим цитолошким лабораторијама
Завршетак циклуса скрининга: скрининг рака грлића материце завршава се нормалним
Пап тестом а у случају абнормалног Пап теста као тријажни тест раде се колпоскопија или
ХПВ тест уколико је то могуће.
Дијагностика, лечење: се спроводи у болницама и клиничким центрима
Прикупљање података: окружни Институти/заводи за јавно здравље

Скрининг рака дојке

се спроводи на територији Републике Србије у виду организованог децентрализованог
програма.
Циљна популација: жене од 50-69 година живота
Покривеност популације: циљ је обухватити најмање 75% циљне популације
Циклус скрининга: на 2 године
Скрининг тест: мамографија
Тумачење мамографских снимака: двоструко, врше га два независна обучена радиолога
Даље дијагностичке процедуре и праћење: Домови здравља, болнице, клинички центри,
институти.


Скрининг рака дебелог црева

се спроводи на територији Републике Србије у виду организованог децентрализованог
програма.
Циљна популација: мушкарци и жене од 50-74 година живота
Покривеност популације: циљ је обухватити најмање 75% циљне популације
Циклус скрининга: на 2 године
Скрининг тест: имунохемијски тест (и ФОБТ тест)
Тумачење тестова: лабораторије у дому здравља (едуковани лабораторијски
техничари/медицинске сестре)
Додатна претрага код позитивног и ФОБТ теста: колоноскопија
Завршетак циклуса скрининга: процес скрининга се завршава негативним и ФОБТ тестом,
а у случају позитивног ФОБТ теста колоноскопијом и хистопатолошким налазом у случају
узимања материјала у току биопсије.
Даљи третман и праћење: болнице и клинички центри
Прикупљање података: окружни заводи/институти за јавно здравље. Саопштавање
резултата одређивање динамике и садржаја даљег праћења укључујући и упућивање на
даљу дијагностику спроводи лекар дома здравља.

Најбитније је открити малигну болест на време!

Брините о свом здрављу!

Извор: ИЗЈЗ Србије „ Др Милан Јовановић Батут“; “Кратка информација за здравствене раднике о организованом скринингу рака
грлића материце, дојке, дебелог црева у Србији 2012. година“

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs