5. децембар – Међународни дан волонтера

Генерална скупштина Уједињених нација 17. децембра 1985. године резолуцијом A/RES/40/212 усвојила је да се  Међународни дан волонтера обележава 5. децембра сваке године, како би се промовисало волонтирање широм света. Циљ обележавања овог датума је да се све активности волонтера и њихов добровољни рад учине видљивим на локалном националном и међународном нивоу. Преко милијарду људи волонтира у своје слободно време и користи своје вештине и искуства како би унапредили своје заједница. Волонтери су присутни на свим нивоима друштва и њихове активности иду  од пружања практичне подршке угроженој деци и одраслима до саветовања о софистицираним техничким и правним питањима. Сваки волонтер доноси одређени скуп вештина за своје задатке, људи предузимају акције у циљу побољшања својих живота као  и живота своје заједнице. Промовисање волонтирања је посебно значајно у заједницама које су економски мање развијене, у руралним и удаљеним крајевима где је најдрагоценији ресурс који заједница има на располагању управо солидарност њених чланова, снажан осећај заједништва и јединственог искуства и мотивације. У многим од оваквих заједница волонтирање се не доживљава као посебна активност, већ као природан део односа у заједници које су утемељене на осећају солидарности и припадању истој групи. Овакве заједнице, утемељене на поверењу и  усађеном осећају солидарности су отпорније и на све врсте  криза.

Волонтеризам је универзалан и јача грађански ангажман, социјалну укљученост, солидарност и власништво. Агенда за одрживи развој до 2030. експлицитно препознаје волонтерске групе као заинтересоване стране за постизање 17 циљева одрживог развоја.

 

Извор: UN VOLUNTEERShttps: Marking International Volunteer Day 2022 | UNV

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs